Välisluureamet: Hiina tehnoloogia kujutab üha suuremat ohtu | Eesti

2256702h09fct24

Tere tulemast Eestisse! Välisluureameti hiljutised avaldused on tõstatanud tõsiseid muresid seoses Hiina tehnoloogiaga ning selle potentsiaalse ohuga meie riigi julgeolekule. Kui sa oled mures, et välismaised jõud võivad meie privaatsust rikkuda või isegi meie riigi julgeolekut ohustada, siis on see teema, mida peaksid tõsiselt võtma. Uurime lähemalt, kuidas see oht meie igapäevaelu mõjutab ja milliseid meetmeid me saame võtta, et end kaitsta. Tutvume koos Eesti välisluureameti hoiatustega ning kuidas me peaksime sellele reageerima.

Välisluureamet (VLA) annab oma aastaraamatus laiema ülevaate sellest, kuidas Hiina tehnoloogia ning selle erinevatest komponentidest teadlikult üles ehitatav tehnoloogiline ökosüsteem muutub lääneriikidele ja sealhulgas ka Eestile üha suuremaks julgeolekuohuks. Sisuliselt soovitab amet mitte kasutada päikeseparkides Hiina päritolu invertereid.

Kommunistliku partei juhitud Hiina Rahvavabariik õõnestab teadlikult Lääne mõjuvõimu ja püüab rahvusvahelisi suhteid lükata autoritaarsete riigikordade põhimõtete ja huvidega arvestava multipolaarse maailmakorra suunas ning sellest lähtuvalt ehitatakse ka Läänest sõltumatut tehnoloogilist ökosüsteemi, märkis välisluureamet.

“Hiina tehnoloogia esiletõus ja levik üle maailma ei ole tingitud ainult Hiina talentide usinusest ja ettevõtlikkusest, vaid tegemist on väga selgelt Hiina riigi suunatud strateegiaga, et koos Hiina standardite eksportimisega ühtlasi kasvatada riigi poliitilist mõjuvõimu. Hiina eesmärk on jõuda punkti, kus tehnoloogia integreeritud lahendusi ei ole võimalik Lääne tehnoloogiaga asendada, nii ühildamatuse kui ka läbipõimumise tõttu,” rõhutas välisluureamet oma aastaraamatus.

Amet tõdes, et Hiina ehitab üles oma standarditel põhinevat ja erinevate tehnoloogiaettevõtete lahendusi kombineerivat integreeritud poliitilist ja tehnoloogilist ökosüsteemi, mis on aga jäänud keskmise Lääne inimese jaoks abstraktseks, kaugeks ja ohuspektrist välja. Samas lisatakse aga, et Hiina on viimased kümme aastat süstemaatiliselt ja selge eesmärgiga tegutsedes mõjutanud rahvusvahelistes standardikomisjonides standardeid Hiina tehnoloogiale soodsas suunas.

Amet juhtis tähelepanu sellele, et Hiina riigiettevõtetel võib sageli olla märksa soodsam juurdepääs kapitalile, mis annab neile konkurentsieelise nii eraettevõtete kui avaliku sektori hangetel ning sellega võimaluse turule tungida, seal oma positsioone üha laiendada ja enda pakutavate toodete suhtes sõltuvus tekitada.

Loe rohkem:  Kallas Venemaa tagaotsitavate nimekirja lisamisest: see on tavapärane hirmutamistaktika | Eesti

“Nii avalik kui ka erasektor peaksid ettenägelikult ennetama Hiina tehnoloogia liigset levikut, sest on väga suur tõenäosus, et pigem varem kui hiljem tuleb geopoliitiliste arengute ja julgeolekuküsimuste tõttu teha valulik otsus Hiina tehnoloogiast loobuda,” hoiatas VLA.

Huawei uus sihtmärk – päikesepargid

Välisluureamet viitas oma hoiatuses Hiina tehnoloogiaettevõtte Huawei eemaldamisele 5G sidevõrkude arendamisest Balti riikides ning tõi esile, et nüüd on sama firma võtnud sihikule pilveteenused ning päikese- ja tuulepargid.

Nii Huawei kui juba ka teised Hiina ettevõtted soovivad Eesti elektrivõrke varustada päikese- ja tuuleparke elektrivõrkudega ühendavate inverterite ja energiasalvestussüsteemidega.

Inverter on seade, mis muudab päikesepaneelis toodetud elektri kliendile tarbitavaks, kuid päikesejaama haldamiseks on inverterid ühendatud internetti, mis tähendab, et nende abil on võimalik kaugelt mõjutada päikesejaamade tööd, kirjeldas amet.

“Nagu teistegi elektrooniliste seadmete puhul on ka inverterite puhul tarvis teha tarkvarauuendusi ja järgida tootja soovitusi. Kriitilisi funktsioone täitvate toodete pakkujaid peab aga saama usaldada, et nad ei hakka tootega ja seega kriitilise teenusega mistahes viisil manipuleerima. Mida rohkem Eesti elektrist toodavad päikesepargid, seda suurem mõju oleks sellisel manipulatsioonil riigi elektritootmisvõimsusele. Niisiis tuleb vältida olukorda, kus keegi kolmas osapool võib hakata riigi elektrivarustust ära kasutama luureinfo kogumiseks või majandusliku ja poliitilise surve avaldamiseks,” leidis amet. “Hiina inverterite ja energiasalvestussüsteemide kasutuselevõtt Eesti elektrivõrkudes aga tähendab varem või hiljem 5G stsenaariumi kordumist ehk ettevõtted ja riik peavad endale siin väga selgelt aru andma, kuhupoole Hiina tehnoloogiat Eesti elektrivõrkudesse ehk kriitilisse taristusse sisse tuues liigutakse.”

Amet rõhutas, et Huawei töö Eesti suunal on väga järjekindel, põhjalik, süstemaatiline ja Shenzheni peakorteriga kokku lepitud.

Lidar-süsteemidega salvestab Hiina teiste riikide keskkonda

Uut etappi Hiina tehnoloogiast lähtuvates ohtudes tähistab lidar-süsteemi üha laiem kasutuselevõtt alates koduelektroonikast kuni isesõitvate autodeni, kirjeldas välisluureamet.

Lidar-süsteem skaneerib seadme iseseisvaks toimimiseks kogu selle ümbruskonda. Lisaks seadme ümbruses olevatele pindadele valgustatakse läbi objektid, et näha nende taga asuvaid potentsiaalseid ohte. Näiteks isesõitval autol on vaja hinnata, kas tee ääres seisva auto taga võib sõidutee suunas veereda pall või liikuda laps, ning selleks on vaja auto läbi valgustada.

Loe rohkem:  Isamaa ja Keskerakonna saadikud võtsid osa arupärimisi tagasi | Eesti

“Välisluureametil on väga kindlalt teada üks Hiina isesõitvatele autodele lidar-süsteemi arendav ettevõte, kelle sõnul on lidar-süsteemi eesmärk skaneerida kogu isesõitva auto ümbruskond ning saata need andmed Hiinas asuvasse andmekeskusesse. Printsiibis peaks iseseisvaks toimimiseks andmeid koguv seade kõik seadme toimimiseks mittevajaliku ära kustutama, kuid selle Hiina ettevõtte eesmärk on skaneerida kogu keskkond ning saata kõik andmed Hiinas asuvasse andmebaasi. See tähendab, et Hiina tehnoloogiaga isesõitvaid autosid on võimalik luure eesmärgil ära kasutada,” rõhutas VLA oma aastaraamatus.

Täpselt samasugune kogu ümbruskonna skaneerimise oht kaasneb ka tavalise koduelektroonika, näiteks robottolmuimejatega.

Lisaks on oht, et Hiina tehnoloogiaettevõtete isikustatud teenused koos kontodega mobiilirakendustes koguvad infot tarbija kohta.

Eraldi toob välisluureamet välja videorakenduse TikTok, mille abil saadavaid andmeid seda kasutavate inimeste kohta kogu maailmast rakendab Hiina globaalse võimekusega täiusliku tehisintellekti välja arendamiseks, sest muu maailma inimeste väljanägemine ning kultuurilisest taustast tingitud käitumismuster erinevad oluliselt hiinlaste omast.

Välisluureamet avaldas teisipäeval oma üheksanda avaliku raporti “Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2024”, milles andis hinnangu Eestit puudutavatele välistele julgeolekuohtudele.

In conclusion, the Estonian Foreign Intelligence Service report on the growing threat of Chinese technology highlights the need for increased vigilance and caution in our national security policies. As Estonia continues to strengthen its technological infrastructure and partnerships, it is crucial to carefully assess the potential risks and vulnerabilities associated with foreign technologies, particularly those from China. By remaining vigilant and proactive in addressing these threats, Estonia can better protect its national security interests and maintain its sovereignty in the face of evolving global technology dynamics. It is essential for Estonia to stay informed and work in collaboration with its allies to mitigate these risks and ensure the safety and security of its citizens.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga