Riigikohtu üldkogu hakkab hooldusreformi põhiseaduslikust arutama | Eesti

2199736h26det24

Tere tulemast Riigikohtu üldkogu istungile, kus arutatakse hooldusreformi põhiseaduslikkust! See tähtis teema on pannud paljud inimesed Eestis küsimuse alla seaduse põhiseaduslikkuse. Kui soovite saada rohkem teavet, mõista olukorda ja kuulda ekspertide arvamusi, siis see istung on just teile. Hooldusreformi põhiseaduslikkuse arutelu on oluline samm selle keeruka küsimuse lahendamisel ning meie saame olla tunnistajateks selle ajaloolise hetke tähtsusele Eesti õigussüsteemis.

Sotsiaalhoolekandeseaduse muudatuste põhiseaduspärasust, millega omavalitsustel tekkis kohustus kõigile soovijatele hooldekodukoht tagada, ilma et sellega oleks kaasnenud ka riigipoolne piisav rahastus, hakkab arutama riigikohtu üldkogu, sest põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium peab seda suurt kaalu omavaks küsimuseks.

Kolm omavalitsust, Räpina, Põlva ja Tartu linn pöördusid möödunud aasta lõpus riigikohtusse, sest nende hinnangul ei vastanud riigikogus vastu võetud hooldereform põhiseadusele.

Omavalitsused tõid välja, et reformi järel pidid omavalitsused hakkama tasuma kõigi hooldekodude klientide eest vähemalt osaliselt hooldekodude arveid, sõltumata teenust vajavate inimeste või nende lähedaste varalisest seisust.

Omavalitsused märkisid riigikohtusse pöördumisel, et sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega kohaliku omavalitsuse üksustele pandud kohustused on riiklik ülesanne, mille rahastamiseks vahendeid riigieelarvest ette nähtud ei ole. Samas põhiseadus näeb ette, et kui omavalitsus peab riiklike kohustusi täitma, tuleb neid ka riigieelarvest rahastada.

Kui tavapäraselt lahendab selliseid küsimusi riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, siis praeguses asjas saatis kolleegium küsimuse lahendamise riigikohtu üldkogule.

Kolleegim põhjendas otsust sellega, et küsimus kas hoolekande rahastamine on riiklik või kohalik ülesanne ja kuidas on ülesande rahastamine põhiseaduspärane, siis on otsusel suur ühiskondlik kaal ja võimalikud pikaajalised mõjud omavalitsuste rahastamisele.

Üldkogu on riigikohtu kõrgeim organ, millesse kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku. Üldkogu kutsub kokku ja selle istungeid juhatab riigikohtu esimees.

Loe rohkem:  Tartu ajalooline pärmivabriku hoone on kattunud tänavakunstiga | Eesti

Kokkuvõtteks võib öelda, et Riigikohtu üldkogu otsus hooldusreformi põhiseaduslikkuse kohta on väga oluline samm Eesti õigussüsteemis. Arutelu sel teemal näitab, et põhiseaduse järgimine ja kodanike õiguste kaitse on riigi jaoks esmatähtis. Hooldusreformi mõjude põhjalik arutamine aitab tagada õigluse ja võrdsuse kõigile kodanikele. See otsus mõjutab oluliselt Eesti ühiskonna tulevikku ja heaolu ning loodetavasti viib see parema hoolekandesüsteemi ja õigusliku keskkonna loomiseni riigis.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga