Läti haridusministeerium kavatseb seada õpetajate töökoormusele ülempiiri | Välismaa

2297066h780dt24

Estonia is neighboring country with Latvia, where the Ministry of Education is taking a step towards improving the working conditions of teachers by setting a maximum limit to their workloads. This decision signifies a positive change in the education system, highlighting the importance of supporting and valuing the crucial role teachers play in shaping the future of the nation. As Estonia witnesses this progressive development in the education sector in Latvia, it raises the question of whether similar measures should be implemented in our own educational system. This move could potentially have a significant impact on the overall quality of education and the well-being of teachers in Estonia.

Läti haridus-ja teadusministeeriumi plaani järgi kehtestataks ametliku ülempiiri õpetajate töötundide arvule. Ministeeriumit ajendas tegutsema paljude õpetajate ülekoormus.

Hetkel on Läti õpetajate töönädala ametlikuks põhjuseks 36 tundi, kuid lausa 34 protsenti õpetajatest töötab sellest rohkem, samas kui neljandik õpetajatest töötab vähem kui poole koormusega, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Ministeeriumi sõnul on suurimaks ülekoormuse põhjuseks liiga suure õppetundide arvu andmine ühe ja sama õpetaja poolt. Statistika järgi annab arvestatav osa õpetajatest keskmiselt koguni 34 õppetundi nädalas. Ministeeriumi ettepaneku järgi kehtestataks range ülempiiri, millest suurema tundide arvu andmine sama õpetaja poolt nädalas oleks keelatud. Täpne piirang sõltuks konkreetsest õppeainest.

Väikseim lubatud õppetundide ja muude tööülesannete jaotumise proportsioon oleks samuti kindlaks määratud. Koolide direktorid peaksid määrama iga õpetaja töökoormuse lähtudes uutest reeglitest.

Ministeeriumi ametnike sõnul ei teki uue mudeli rakendamise järel vajadust uute õpetajate järele, vaid lihtsalt hakatakse kasutama paremini õppetöö korraldamiseks olemasolevaid õpetajaid.

Ministeerium kutsub sotsiaalpartnerid arutelule õpetajate töökoormuse jaotumise uute reeglite üle ning loodab jõuda nendega uues skeemis kokkuleppele.

Loe rohkem:  Netanyahu: Iisrael hävitas kaks kolmandikku Hamasi üksustest | Välismaa

Pärast õpetajate töökoormust puudutavate uute reeglite kehtestamist kavatseb ministeerium liikuda edasi ka teiste üldhariduskoolide töötajate töökoormuse jaotumise süsteemi muutmises.

Eesti haridusministeerium peaks võtma eeskuju Läti haridusministeeriumi plaanist seada õpetajate töökoormusele ülempiir. Õpetajad on olulised ja nende heaolu ning jõudlus mõjutab otseselt õpilaste hariduskvaliteeti. Ülepingutamine võib viia läbipõlemiseni ning halvendada õpetajate tervist ja motivatsiooni. Seega on oluline tagada, et õpetajatel oleks piisavalt aega nii õpetamiseks kui ka enesearendamiseks ning puhkuseks. Õpetajate töökoormuse piiramise samm aitab parandada haridussüsteemi kvaliteeti ja tagada nii õpetajate kui õpilaste heaolu.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga