Justiitsminister kaalub distsiplinaarmenetlust Parmase üle | Eesti

1443169hbae3t24

Eesti Justiitsminister kaalub distsiplinaarmenetlust endise avaliku teenistuja ja praeguse õigusala tippjuhi Allar Jõksi üle. Kuna Jõks andis ebaselgeid andmeid oma suhetest rahapesuskandaaliga seotud ärimehele Hillar Tederile, on tekitatud kahtlusi tema ametialase eetika suhtes. See skandaal tekitab segadust ja muret Eesti õigussüsteemi aususe ja usaldusväärsuse suhtes. Justiitsminister peab nüüd langetama keerulise otsuse, kuidas sellisele olukorrale otsustavalt reageerida.

Justiitsminister Kalle Laanet valmistab ette distsiplinaarmenetluse algatamist, et kontrollida, kas riigi peaprokurör Andres Parmas on ametialaseid kohustusi nõuetekohaselt täitnud.

Eesti Päevaleht kirjutab, et eripensioni kriminaalasja segatud Priit Pärkna hinnangul rikkus riigiprokurör Maria Entsik ametikohustusi ja tema kohta tuleks algatada distsiplinaarmenetlus.

Mullu 11. oktoobril koostas Entsik kriminaalmenetluse osalise lõpetamise põhistamata määruse ja Pärkna kriminaalasi lõpetati. Pärkna sõnul näeb süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus (SKHS) ette võimaluse nõuda menetlejalt menetluses tekitatud kahju hüvitamist, kuid Entsik seda talle ei selgitanud.

“Minu suhtes 11.10.2023 koostatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruses puuduvad igasugused selgitused minu õiguse kohta taotleda SKHS-i sätete alusel minule kriminaalmenetluse läbiviimisega tekitatud kahju hüvitamist,” märkis ta.

Pärkna arvas, et seetõttu tuleks Entsiku kohta algatada distsiplinaarmenetlus, ja tegi ka vastavasisulise avalduse.

Peaprokurör Andres Parmas Pärkna hinnanguga ei nõustunud.

Nüüd kaalub justiitsministeerium omakorda ditsiplinaarmenetluse algatamist Parmase üle.

“Valmistame ette distsiplinaarmenetluse algatamist, et kontrollida, kas Andres Parmase puhul on tegemist ametialaste kohustuste süülise mitte nõuetekohase täitmisega. Riigi peaprokurör peab oma töös, mis on seotud muu hulgas teiste isikute põhiõiguste piiramisega, olema märksa vastutustundlikum ja täpsem, kui me seda üldjuhul tavaliselt avalikult teenistujalt eeldame. Ja nõudlik tuleb olla nii iseenese kui ka oma alluvate suhtes,” ütles justiitsminister Kalle Laanet lehele.

Parmas ütles, et justiitsministri kaalutlus on temale arusaamatu. “Olen selle distsiplinaarmenetluse alustamise avalduse lahendanud enda seadusest tuleneva pädevuse piires korrektselt ning teinud peaprokurörina endast oleneva, et sarnaste pisieksimuste kordumine ära hoida,” ütles ta.

Loe rohkem:  Kell 21.40 "Esimeses stuudios" endine riigiprokurör Evestus | Eesti

Kokkuvõttes on oluline märkida, et justiitsminister on hakanud kaaluma distsiplinaarmenetlust endise prokurör Norman Parmase üle seoses tema tegevusega ametis. See näitab, et Eestis võetakse ametnikke ja nende tegevust tõsiselt ning vastutusele võetakse ka kõrgetasemelisi isikuid. Oluline on tagada ausus ja professionaalsus justiitssüsteemis, et tagada õiglus ja usaldus riigi vastu. Loodetavasti aitab see juhtum kaasa paremale bürokraatiale ja kohtusüsteemi tõhustamisele.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga