Analüüs: seksuaalvägivalla süütegude koosseisud ei vasta Istanbuli konventsioonile | Eesti

1709221813 2253834hffbet24

Eestis on palju räägitud Istanbuli konventsiooni rakendamisest ja selle nõuete täitmisest seksuaalvägivalla süütegude osas. Viimased analüüsid näitavad aga, et Eesti seadused ei vasta ikka veel täielikult konventsiooni nõuetele. Seksuaalvägivalla koosseisud ja karistused ei ole piisavalt karmid ning ohvrite kaitse ei ole piisavalt tugev. See tekitab muret ja küsimusi selle kohta, kuidas riik suhtub seksuaalvägivalda ning milliseid meetmeid võetakse selle vastu võitlemiseks.

Analüüs kinnitab, et analüüs seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude koosseisud ei vasta osaliselt Istanbuli konventsioonile, teatas justiitsministeerium.

Valitsuse tegevusprogrammis aastani 2027 on punkt “Viime karistusseadustiku seksuaalse enesemääramise vastased süüteod Istanbuli konventsiooniga vastavusse, võttes arvesse nõusoleku põhimõtet, et tagada seksuaalvägivalla ohvritele parem kaitse”. Selle täitmiseks anti justiitsministeeriumile ülesanne analüüsida seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude vastavust Istanbuli konventsioonile.

“Eesti õiguses on praegu karistatav inimese tahte vastane suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu, kui sellega kaasneb üks kolmest lisatingimusest: vägivald, inimese seisundi ärakasutamine, kus ta polnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama või sõltuvussuhte kuritarvitamine. Konventsiooni järgi peaksid aga sellised teod olema karistatavad ka ilma vägivallata, abitusseisundi või sõltuvussuhte kuritarvitamiseta,” ütles justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Lepp.

Pärast analüüsi huvirühmadele tutvustamist hakkab justiitsministeerium valmistama ette seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust. Selles pakub ministeerium välja erinevad variandid, milliseid sätteid ja kuidas tuleks Eesti õiguses muuta. Väljatöötamiskavatsus valmib huvirühmi kaasates. Sobivaima lahenduse suhtes on vaja ka poliitilist otsust.

Justiitsministeerium tutvustab analüüsi ja edasisi samme huvirühmadele lähemalt 8. märtsil, seejärel tutvustatakse analüüsi ka avalikkusele.

Istanbuli ehk naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni järgi tuleb mistahes sugulise iseloomuga teole anda nõusolek vabatahtlikult.

Kokkuvõttes näitab analüüs, et seksuaalvägivalla süütegude koosseisud Eestis ei vasta Istanbuli konventsiooni nõuetele. See tõstatab olulise probleemi õiguskaitse ja ohvriabi tagamisel seksuaalvägivalla ohvritele. On vaja muuta seadusandlust vastavalt rahvusvahelistele normidele ning tagada tõhusamad meetmed seksuaalvägivalla ennetamiseks ja karistamiseks. Eesti peaks järgima Istanbuli konventsiooni põhimõtteid ja tegema vajalikud muudatused seadusandluses, et paremini kaitsta kuriteoohvreid ja tagada õiglus süütegude karistamisel.

Loe rohkem:  Kaitseväe teadur: rünnakud navigatsioonisüsteemide vastu on aina levinumad | Eesti

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga