Analüüs: seksuaalse enesemääramise süütegude koosseisud ei vasta Istanbuli konventsioonile | Eesti

2253834hffbet24

Viimasel ajal on Eestis tekkinud palju poleemikat seoses seksuaalse enesemääramise süütegude koosseisudega ning nende vastavusega Istanbuli konventsioonile. Paljud eksperdid ja aktivistid on väljendanud muret selle pärast, kuidas Eesti seadused võivad olla vastuolus rahvusvaheliste standarditega, mis kaitsevad naiste ja teiste haavatavate rühmade õigusi. Analüüs näitab, et Eesti peab võtma meetmeid süütegude koosseisude ülevaatamiseks ja kohandamiseks vastavalt Istanbuli konventsiooni nõuetele, et tagada kõigile võrdne ja õiglane kohtlemine seaduste silmis.

Analüüs kinnitab, et analüüs seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude koosseisud ei vasta osaliselt Istanbuli konventsioonile, teatas justiitsministeerium.

Valitsuse tegevusprogrammis aastani 2027 on punkt “Viime karistusseadustiku seksuaalse enesemääramise vastased süüteod Istanbuli konventsiooniga vastavusse, võttes arvesse nõusoleku põhimõtet, et tagada seksuaalvägivalla ohvritele parem kaitse”. Selle täitmiseks anti justiitsministeeriumile ülesanne analüüsida seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude vastavust Istanbuli konventsioonile.

“Eesti õiguses on praegu karistatav inimese tahte vastane suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu, kui sellega kaasneb üks kolmest lisatingimusest: vägivald, inimese seisundi ärakasutamine, kus ta polnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama või sõltuvussuhte kuritarvitamine. Konventsiooni järgi peaksid aga sellised teod olema karistatavad ka ilma vägivallata, abitusseisundi või sõltuvussuhte kuritarvitamiseta,” ütles justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Lepp.

Pärast analüüsi huvirühmadele tutvustamist hakkab justiitsministeerium valmistama ette seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust. Selles pakub ministeerium välja erinevad variandid, milliseid sätteid ja kuidas tuleks Eesti õiguses muuta. Väljatöötamiskavatsus valmib huvirühmi kaasates. Sobivaima lahenduse suhtes on vaja ka poliitilist otsust.

Justiitsministeerium tutvustab analüüsi ja edasisi samme huvirühmadele lähemalt 8. märtsil, seejärel tutvustatakse analüüsi ka avalikkusele.

Istanbuli ehk naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni järgi tuleb mistahes sugulise iseloomuga teole anda nõusolek vabatahtlikult.

Loe rohkem:  Rahvusvahelise kooli juht: riigi rajatud Euroopa kooli õppemaks moonutab turgu | Eesti

Kokkuvõtvalt võib öelda, et seksuaalse enesemääramise süütegude koosseisud Eestis ei vasta Istanbuli konventsiooni nõuetele. See tähendab, et Eestis tuleb teha jõupingutusi seadusandluse muutmiseks ja karmistamiseks, et kaitsta inimeste seksuaalset enesemääramist ning tagada nende õigused ja turvalisus. On oluline, et Eesti järgiks rahvusvahelisi standardeid ja tagaks kõigile inimestele võrdse ja õiglase kohtlemise seksuaalse vägivalla ja ahistamise vastu võitlemisel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga