Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask võib saada riigikohtunikuks | uudised

2100149h5f4bt24

Estonias, the news of the Chairman of the Election Commission, Oliver Kask, potentially becoming a state judge has stirred up a wave of speculation and interest. Kask’s background in overseeing and ensuring fair electoral processes has earned him a reputation for integrity and competence. If appointed as a state judge, he would bring his expertise in upholding justice and the rule of law to a new realm. Estonians are eagerly awaiting the outcome of this development, as it could have significant implications for the country’s judicial system.

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab riigikohtu halduskolleegiumi uue liikmena praegust Tallinna ringkonnakohtu kohtunikku ja Vabariigi Valimiskomisjoni esimeest Oliver Kaske ja alustab tema tutvustamist riigikogu fraktsioonidele.

Riigikohtu liikme koht vabaneb alates 24. juunist 2024, sest riigikohtunik Viive Ligi jääb pensionile. Vabanevale ametikohale kuulutati välja avalik konkurss, millel osales neli inimest.

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulas ära kohtute haldamise nõukoja ja riigikohtu üldkogu arvamuse kandidaatide kohta ning otsustas toetada Oliver Kaske. Järgmise sammuna tutvustab Kõve kandidaati riigikogu fraktsioonidele ja põhiseaduskomisjonile. Riigikohtuniku ametisse kinnitamise otsustab riigikogu.

Kõve märkis, et Oliver Kask on tuntud ja tunnustatud avaliku õiguse asjatundja, kes on heaks täienduseks riigikohtu meeskonda ka oma teadmistega põhiõigustest ja valimisõigusest.

Oliver Kask on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureusekraadi 1999. aastal (võrdsustatud magistrikraadiga) ja ta on töötanud õiguse valdkonnas 25 aastat. Praegu on ta ametis Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunikuna ja alates 2019. aastast on ta ka selle kolleegiumi esimees.

Varasemalt töötas Kask justiitsministeeriumis õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse juhatajana. Oliver Kask on Vabariigi Valimiskomisjoni esimees alates 2020. aastast.

Oliver Kask on olnud mh kohtunike koolitusnõukogu liige, Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni liige, Euroopa Nõukogu demokraatlike valimiste nõukogu esimees ja NATO-ga liitumisläbirääkimiste pidamiseks moodustatud Eesti delegatsiooni liige.

Loe rohkem:  Tupay ei näe probleemi riigikogu liikmete kõrvalejätmisel presidendi vastuvõtust | uudised

Aastatel 2010  kuni 2016 oli Oliver Kask Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunik. Kask on andnud loenguid riigiõigusest ja põhiõigustest Sisekaitseakadeemias, riigiõigusest Tallinna Ülikoolis ja õiguse entsüklopeediast Tartu Ülikoolis.

Kask on osalenud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse, halduskoostöö seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, riigikogu valimise seaduse, Euroopa Parlamendi valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse, korrakaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse väljatöötamisel.

Kokkuvõttes võib öelda, et Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask võib saada riigikohtunikuks, mis tähendaks olulist muutust Eesti õigussüsteemis. Kaski valimine riigikohtunikuna tooks kaasa uusi väljakutseid ja võimalusi ning tema kogemused valimiskomisjoni juhina võiksid olla väärtuslikud tema uuel ametikohal. See otsus näitab usaldust tema vastu ning annab tunnustust tema senisele tööle. Oluline on jälgida, kuidas see protsess edasi kulgeb ja millist mõju see võib avaldada Eesti õigussüsteemile tervikuna.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga