TALO: kultuuritöötajate alampalk peab tõusma 2036 eurole | Eesti

1917254hf36at24

TALO, the Estonian Association of Culture Workers, is advocating for a significant increase in the minimum wage for culture workers to 2036 euros by the year 2036. This bold initiative aims to ensure fair compensation and recognition for the valuable contributions made by those in the cultural sector. As artists and cultural workers continue to enrich our society with their creativity and talent, it is essential that their hard work is properly valued and rewarded. Join TALO in their mission to elevate the status of culture workers in Estonia.

Teenistujate ametiliitude keskorganisatsioon (TALO) tegi riigile ettepaneku alustada läbirääkimisi, et tõsta oma liikmeskonna töötasu alamäära järgmisel aastal seniselt 1600 eurolt 2036 eurole.

TALO taotleb alates 2025. aastast riigieelarvest töötasu saavate ja riigieelarvest toetatavate, aga samuti kohalike omavalitsusüksuste haldusalluvuses
olevate asutustes töötavate TALO liikmeskonda kuuluvate kõrgharidusega
ja kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud
eriteadmistega töötajate töötasu alammäära tõstmist praeguselt 1600 eurolt 2036 eurole.

2036 eurot on Eesti Panga keskmise töötasu prognoos aastaks 2025.

“Seni sõlmitud kokkulepete alusel jääb TALO liikmeskonna töötasu alammäär
häbiväärselt alla vabariigi keskmisele töötasule ning on viimaste aastate jooksul
näidanud veelgi vähenemise tendentsi. Arvestada tuleb ka viimaste aastate inflatsiooniga: 2020. aastal 0,4 protsenti, 2021. aastal 4,6 protsenti, 2022. aastal 15 protsenti, 2023. aastal 10 protsenti,” kirjutas TALO juhatuse aseesimees Regina Varret kultuuriministeeriumile saadetud kirjas.

“Seega peame põhjendatuks TALO esitatud kõrget töötasu alammäära tõstmise nõuet. Vastasel juhul jääb täitmata varasemates kultuuripoliitikates ja kehtivas kultuuri arengukavas püstitatud eesmärk – tagada kvalifitseeritud kultuuritöötajatele õiglane ja motiveeriv töötasu. Praegu on kultuuritöötajad kestvalt ja ebaõiglaselt alarahastatud,” lisas Varret.

Loe rohkem:  Obstruktsioon riigikogus on vähemalt praegu lõppenud | Eesti

Samuti taotleb TALO oma liikmeskonda kuuluvate asutuste kõrgharidusega
töötajatele, kelle brutotöötasu juba ületab leppega saavutatavat alammäära,
aga samuti põhitegevust tagavale eritingimustega tugipersonalile ning
asutuse töötajaskonna üldise motivatsiooni hoidmiseks töötasufondi üldist
kasvu vähemalt 12 protsenti, lähtudes 2024. aasta tööjõukulude tegelikult
tasemelt.

TALO tegi ettepaneku moodustada TALO liikmeskonna 2025. aasta töötasu alammäära ja töötasustamise tingimuste ja sotsiaalsete garantiide läbirääkimiste korraldamiseks üleriigiline delegatsioon, kuhu on kutsutud kõik TALO liikmeskonnaga seotud institutsioonide tööandjate volitatud esindajaid.

TALO läbirääkimiste delegatsioon esindab Eesti kultuuritöötajate ametiliidu,
Eesti teatriliidu, Eesti treenerite liidu, televisiooni loometöötajate ametiliidu,
raadio ja televisiooni tehniliste töötajate ametiliidu, Eesti ajakirjanike liidu,
Eesti muusika-, kunsti- ja kunstidekoolide töötajate ametiliidu liikmeid.

In conclusion, the demand for raising the minimum wage for cultural workers to 2036 euros in Estonia is a crucial step towards ensuring fair compensation and recognition for their contributions to society. By increasing the minimum wage, we are not only valuing the important work of cultural workers but also promoting a thriving cultural sector in Estonia. It is imperative that we prioritize the well-being and livelihood of cultural workers by providing them with a wage that reflects the value of their skills and expertise. Ultimately, this will lead to a more sustainable and prosperous cultural landscape in Estonia.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga