Suri konjunktuuriinstituudi kauaaegne juhtivteadur Leev Kuum | Eesti

2284509h6b53t24

Suri konjunktuuriinstituudi kauaaegne juhtivteadur Leev Kuum jättis jälje paljudele Eesti majandusteadlastele ja poliitikakujundajatele. Tema pühendumus ja kirglik uurimistöö panid aluse mitmetele olulistele otsustele, mis mõjutasid Eesti majandust ja poliitikat. Kuum oli respekteeritud oma valdkonnas mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt. Tema lahkumine jätab suure tühimiku nii instituudi kui ka kogu Eesti majandus- ja poliitikamaastikul. Tema pärand ja teadmised jäävad meiega igaveseks.

Teisipäeval suri oma 94. eluaastal Eesti Konjunktuuriinstituudis pikka aega juhtivteadurina töötanud majandusteadlane Leev Kuum, teatas konjunktuuriinstituut.

Leev Kuum asus konjunktuuriinstituuti tööle 1966. aastal, kui instituut kandis veel Üleliidulise Kaubanduskonjunktuuri Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti Filiaali nime.

1990. aastal sai instituut tagasi oma algse nime Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI), mille kujunemisel üheks juhtivaks Eesti majandust jälgivaks ja analüüsivaks organisatsiooniks oli Leev Kuumal kandev roll.

Instituudis tegeles ta põhiliselt makromajanduse arengu, tarbimise ja turgude ning Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime uurimise ja prognoosimisega. Tema on ka see, kelle põhimõtete alusel koostab EKI siiani oma igakuiseid majandusbaromeetreid.

Leev Kuuma ametite hulka mahub Eesti Konjunktuuriinstituudi kõrval veel vaid juhataja post Tallinna Tööstuskaubastu plaanioskonnas (1953-1964) ja Eesti valitsuse kaubandusnõuniku amet (1989-1990). 1963-1966 õppis ta aspirantuuris Moskva Plehhanovi nimelises Rahvamajanduse Instituudis, kus ta kaitses 1967. aastal ka majandusteaduste kandidaadi kraadi. Eelnevalt õppis ta Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonnas kaubanduse erialal, mille ta lõpetas 1953. aastal cum laude.

Oma põhitöö kõrvalt konjunktuuriinstituudis on Leev Kuum olnud tegev ka õppejõuna erinevates kõrgkoolides. Aastatel 1967-1975 oli ta Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna lepinguline õppejõud ja 1975-1979 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna riigieksamikomisjoni esimees. Aastatel 1980 – 1990 tegutses Leev Kuum Eesti Majandusjuhtide Instituudis mittekoosseisuline õppejõuna marketingi ja turu-uurimise alal. Sellesse perioodi jääb ka Leev Kuuma osalemine Isemajandava Eesti (IME) programmi koostamises rahvaettevõtete moodustamise valdkonnas.

Loe rohkem:  Riigi laenamist kritiseerinud Raul Eamets jääb oma küsimuste juurde | Eesti

Leev Kuuma on autasustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgi (2020) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja III klassi aumärgiga (2003).

Vaibumatu ja ergas huvi Eesti majanduse vastu saatis Leev Kuuma kogu tema elu, millest leiab ka põhjuse, miks ta suurema osa sellest pühendas tööle Eesti Konjunktuuriinstituudis, kust ta lahkus alles kõrges eas aasta tagasi.

Vestlused temaga Eesti majanduse teemal on olnud tema kolleegidele alati inspireerivad ja tema näpunäited teedjuhatavad.

Leev Kuum was a highly respected and long-standing leading researcher at the Estonian Institute of Economic Research. His dedication to his work and contributions to the field of economics have left a lasting impact on the academic community in Estonia. He will be remembered for his insightful analyses and valuable insights into the country’s economic landscape. Kuum’s legacy will continue to inspire future generations of researchers and economists in Estonia. Our thoughts are with his family and colleagues during this difficult time.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga