Sagenevad põuad hakkavad Euroopa okaspuude tervisele | Tähelepanu! Tegemist on teadusega

2286057hbf83t24

Eestis on viimastel aastatel märgatud suurenemist põuaolude sageduses, mis võib omakorda mõjutada Euroopa okaspuude tervist. Teadlased hoiatavad, et kliimamuutuste mõjul võivad okaspuud olla suuremas ohus kui kunagi varem. Oluline on pöörata tähelepanu sellele probleemile ja võtta vajalikke meetmeid, et kaitsta meie metsi ja säilitada looduslik ökosüsteem. Terve ja tugev okaspuumets on oluline osa meie keskkonnast ja meil kõigil on vastutus selle eest hoolitseda. Teadus annab meile vajalikud teadmised ja suunised, et tegutseda ennetavalt ja leida lahendusi.

Kaugseirel kogutud andmed viitavad, et hariliku kuuse ja hariliku männi suremus on põuaste aastate sagenemise tõttu kasvanud ka Põhja-Euroopas. Tähelepanek viitab, et ka kunagi Eestisse rajatud ulatuslikke kuivendussüsteeme tuleks muuta varasemast nutikamaks

“Oleme siin põhjas oma metsade üle väga uhked, aga näeme ka seda, kuidas kliimamuutus ohustab ühe kiiremini ja enam meie puude elutingimusi,” nentis Jan Peter George, Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaugseire teadur saates “Tähelepanu! Tegemist on teadusega”. Üks võimalus selle ülevaatlikuks kaardistamiseks on kasutada kaugseiret, sh satelliitide abi.

Hiljuti läbiviidud uuringu käigus keskendusid teadlased Euroopa metsade seisundis viimase 25 aasta jooksul toimunud muutustele. Ajalist võrdlusmomenti aitas luua ÜRO algatatud metsaseireandmestik, kuhu on kogutud andmeid juba 1980. aastatest peale. “Kokku on meil tehtud kolm miljonit vaatlust kõikjalt Euroopast, süstemaatiliselt aladel 16×16 kilomeetrit. Lisaks kasutasime mulla niiskuse andmestikku üle kogu Euroopa, aladel 5×5 kilomeetrit,” selgitas George.

Töörühm nägi andmemassiivile toetudes selgeid märke Euroopa kliima muutumisest – see muutub üha kuivemaks ja soojemaks. “Näeme, et Euroopa metsad reageerivad nendele muutustele väga tugevalt, mõjutades nende eluiga. Üha rohkem puid sureb kuivemate tingimuste tõttu, võrreldes möödunud aegade keskmisega,” nentis teadur. Eriti tundlikud näivad olevat mulla niiskussisalduse kahanemise suhtes just okaspuud – männid ja kuused.

Loe rohkem:  Haiguse küüsis ajuni aitab tungida kodumaine nutikuller | Tähelepanu! Tegemist on teadusega

2286057hbf83t24

Seejuures märkis George, et saatuslikuks ei pruugi saada põuaperioodid ise, isegi kui neid tuleb ette mitu aastat järjest. “Teame, et põuastress soodustab kahjurite ja patogeenide arengut. Selle näiteks on viimasel ajal suurenenud kooreüraski tekitatud kahjud, mida näeme ka Põhja-Euroopas. Põuaga seotud puude suremuse probleem oli siinsetes riikides pikalt alaväärtustatud, nii arktilistes metsades kui ka segametsavööndis, mille alla kuuluvad ka Eesti metsad,” sõnas teadur.

Senises vaimus jätkates võib tekkida põhjamaistes metsades seega üha rohkem probleeme. “Eestis on maa majandamiseks rajatud kunagi kuivendamissüsteeme ja neid on olnud liiga palju. Võib-olla tasub mõelda nüüd sellele, et kui põuaste aastate kordumine järjest suureneb, poleks mõnes kohas ehk vaja kõike vett ära juhtida. Kliimamuutusega kohanemiseks tuleks teha seda süsteemi mõnes kohas targemaks,” pakkus Mati Lang, TÜ Tartu osbervatooriumi kaugseire kaasprofessor ühe lahenduse.

Sagenevad põuad Euroopas toovad kaasa suure ohu okaspuude tervisele. See võib mõjutada metsade ökosüsteemi ja looduslikku mitmekesisust. Seetõttu on oluline suurendada teadlikkust sellest probleemist ja võtta meetmeid selle ennetamiseks. Teaduse abil saame paremini mõista põua mõju okaspuudele ning leida lahendusi nende kaitsmiseks. On oluline teha koostööd teadlaste, poliitikakujundajate ja metsandusasjatundjatega, et leida jätkusuutlikke lahendusi, mis aitaksid säilitada Euroopa metsade tervist tulevaste põuaoludega toimetulekuks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga