Riigikohus tühistas Ihastesse kavandatavate kruntide detailplaneeringu | Eesti

818872h9204t24

Tänavu mais otsustas Riigikohus tühistada Ihastesse kavandatavate kruntide detailplaneeringu, pannes sellega suure projekti tuleviku suure küsimärgi alla. Detailplaneeringu tühistamine tekitab palju vastakaid arvamusi ja küsimusi tuleviku suhtes nii kohalike elanike kui ka arendajate seas. See otsus toob esile olulised keskkonna- ja planeerimisõiguslikud küsimused, mis mõjutavad otseselt kogukonna ja looduskeskkonna arengut. Sellel juhtumil on ka laiem mõju Eesti planeerimispraktikale ning võib muuta tulevikus sarnaste suurprojektide läbiviimist.

Riigikohus tühistas Tartu linnavolikogu kehtestatud detailplaneeringu elamute rajamiseks Ihastesse, viidates looduskaitse nõuete eiramisele.

Riigikohus tühistas Tartus Ihastes asuvate Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a kruntide detailplaneeringud, kuna otsuse olid jäetud käsitlemata kaitsealuste taimede kaitseks vajalik puhverala ja taimede ümberistutamise võimalikkus, teatas kohtu pressiesindaja.

Ihaste puhkemetsa ligikaudu 12 hektari suurusel planeeringualal, kuhu arendaja soovib rajad 28 eramut, paikneb esimese kaitsekategooria taime mägi-piimputke püsielupaik. Tartu linn ja MTÜ Ihaste Elanike Liit vaidlesid kohtus muuhulgas selle üle, kas Tartu linn on omistanud maaomanike huvidele liiga suure kaalu ning kas keskkonnamõjud on piisavalt välja selgitatud ja arvesse võetud.

Riigikohtu halduskolleegiumi hinnangul ei omistanud linn [planeeringut taotlenud] maaomanike huvidele liiga suurt kaalu. Kolleegium selgitas, et informaalne suhtlus maaomanikega on planeerimisprotsessi loomulik osa, kuid rõhutas, et selline suhtlus peab olema läbipaistev ja selle raames sõlmitavad kokkulepped peavad olema avalikud.

Hinnates seda, kas keskkonnamõjud on piisavalt analüüsitud, jõudis aga kolleegium järeldusele, et linn on jätnud välja selgitamata, kui lähedal püsielupaiga piirile taimed kasvavad ja kas taimede ümberistutamine oleks põhimõtteliselt võimalik. Seetõttu ei saa välistada planeeringu olulist ebasoodsat mõju kaitstavale taimeliigile ja pole kindel, et planeeringut on võimalik ellu viia, tõdes riigikohus.  

Riigikohus mõistis Tartu linnalt MTÜ Ihaste Elanike Liit kasuks välja menetluskulude katteks 15 000 eurot.

Loe rohkem:  Politsei otsib jätkuvalt Läänemaal äsja sünnitanud abivajavat naist | Eesti

Üldiselt võib öelda, et Riigikohtu otsus tühistada Ihastesse kavandatavate kruntide detailplaneering näitab, et Eesti õigussüsteem toimib tõhusalt ja tagab kodanike õiguste kaitse. See otsus aitab kaasa keskkonna- ja maakasutusealaste eeskirjade järgimisele ning tagab, et arendusprojektid vastavad kõigile seaduslikele nõuetele. Kõigi osapoolte arvamuste ja huvide arvestamine on oluline samm õiglase ja kestliku planeerimise suunas, mis omakorda aitab säilitada Eesti looduskeskkonda ja kultuuripärandit tulevaste põlvkondade jaoks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga