OSCE soovitab Eestil tõsta e-valimiste usaldusväärsust ja kampaaniate läbipaistvust | Eesti

2122757h1abbt24

Tere tulemast Eestisse! OSCE (Organisatsiooni Julgeoleku ja Koostöö Euroopa) on soovitanud Eestil tõsta oma e-valimiste usaldusväärsust ja kampaaniate läbipaistvust, et tagada ausad ja usaldusväärsed valimised. See on oluline samm, mis aitab kindlustada demokraatia ja valimisprotsessi usaldusväärsust. Eesti on tuntud oma edumeelsuse poolest tehnoloogia valdkonnas ning see soovitus on oluline osa sellest, et tagada digitaalne valimisprotsess on turvaline ja usaldusväärne. Tutvumaks rohkem selle olulise teemaga, võite lugeda täpsemalt artiklist “OSCE soovitab Eestil tõsta e-valimiste usaldusväärsust ja kampaaniate läbipaistvust” .

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) soovitab Eestil eelmisel aastal peetud riigikogu valimiste järel koostatud analüüsis tegelda peamiselt e-valimiste usaldusväärsuse suurendamise ning valimiskampaaniate läbipaistvuse ja suurema võrdsuse tagamisega. Organisatsiooni esindus käis raportit sel nädalal Eestis tutvustamas ning arutas ka võimalusi soovituste ellurakendamiseks.

“Valimisprotsessi, sealhulgas e-hääletamist, korraldati tõhusalt ja kooskõlas seadusega, kuid mõningate väikeste tehniliste puudustega. /—/ Kuigi erakondade ja kampaaniate rahastamise usaldusväärsus oli üldiselt tagatud põhjaliku reguleerimise ja aruandlusnõuetega, vajavad mõned aspektid täiendavat tähelepanu, sealhulgas annetuste ja kampaaniakulutuste piirangute puudumine, mõnede organisatsioonide poolt läbiviidava kolmanda osapoole kampaania reguleerimine ja poliitilise reklaami läbipaistvus,” seisab OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) koostatud raportis riigikogu 5. märtsi valimiste kohta.

“Rahvusvähemuste õigus osaleda valimistel on tagatud täielikult ja võrdselt ning
vähemused said vabalt ja suures osas takistusteta kampaaniat teha, kasutades vähemuskeeli, kuid esines ka juhtumeid, kus mõned poliitikud kasutasid lõhestavat retoorikat,” lisas ODIHR. Samas märkis ODIHR, et soovitused on esitatud eesmärgiga parandada valimiste läbiviimist Eestis ja viia need täielikult kooskõlla OSCE raames võetud kohustuste ja muude rahvusvaheliste kohustuste ja demokraatlike valimiste standarditega.

E-hääletamise usaldust saab suurendada

“Et veelgi suurendada ja säilitada usaldust e-hääletamise vastu, peaksid valimiste korraldajad ennetavalt tegelema kõigi probleemidega, mida on tõstatanud valimiste sidusrühmad, kes ei usalda internetihääletamise tulemusi,” kõlab 16-punktilise soovituste loendi esimene osa.

Loe rohkem:  Mihkelson Ukrainas: Venemaa surub Ukraina rinnet mitmelt suunalt | Eesti

Edasi kutsub ODIHR Eesti valimiste korraldajad kehtestama kvaliteedi tagamise protsessi, mis hõlmab kogu e-hääletamise süsteemi põhjalikku testimist enne selle kasutuselevõttu; leiab, et valimisteenistus peaks avaldama täieliku, täpse ja ajakohase dokumentatsiooni e-hääletamise süsteemi toetavate tehnoloogiate ja protsesside kohta; selgitama tulemuste teatamise korda ja ajakava aegsasti enne valimispäeva.  

“Nagu eelnevalt soovitatud, peaksid valimiste korraldajad kaaluma meetodeid, kuidas saavutada läbivat kontrollitavust. Praeguste kontrolli mehhanismide parandamiseks peaksid valimiste korraldajad kõrvaldama puudused individuaalses kontrollis ja tagama, et kõik e-hääletamise tulemuste kindlaksmääramise kriitilise tähtsusega etapid oleksid auditeeritavad,” rõhutas ODIHR.

Kampaaniareegleid võiks täpsustada

Väga mitu ODIHR-i soovitust puudutab valimiskampaaniat, selle korraldust ning sealhulgas ka rahastamist.

Valimistel osalemiseks võrdsete võimaluste tagamiseks peaksid valimiste korraldajad kaaluma esmakordselt kandideerivate erakondade kampaaniategevusele riikliku rahastamise eraldamist mõistliku toetuse näitamise alusel; kampaaniakulude suurenemise vältimiseks ning erakondade ja kandidaatide vahelise võrdsuse suurendamiseks tuleks seadust muuta kehtestades kampaaniakuludele piirangud; võrdsete tingimuste tagamiseks võiks kaaluda, reklaamiandjatelt nende valimiskampaania reklaami allahindluste poliitika avalikustamise nõudmist; läbipaistvuse suurendamiseks peaks seadus sätestama, et kõik kampaaniareklaamid peavad sisaldama teavet selle kohta, kes need tootis ja kes nende eest maksis.

Lisaks tõi ODIHR esile, et kampaaniakulutuste läbipaistvuse suurendamiseks ja kõigi valimistel osalejate õigusnormide järgimise tagamiseks peaks seadus sisaldama põhjalikku määratlust selle kohta, millised tegevused sõltumatute kolmandate organisatsioonide puhul on valimiskampaania ja sätestada nende aruandekohustus. Samuti võiks välja töötada suunised kandidaatide mitterahaliste annetuste käsitlemiseks, et tagada, et kõik sellised annetused teatatakse seaduses ettenähtud viisil, lisas organisatsioon.

ODIHR soovitas ka kaaluda Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) pädevuse ja volituste suurendamist erakondade ja kampaaniate rahastamise järelevalve teostamisel.

Samuti kutsus ODIHR üles vähendama poliitikas ja valimiskampaanias “lõhestavat retoorikat”, et vältida rahvusvähemuste võõrandumist ja marginaliseerimist. Lõpetuseks leiti Eesti kohta koostatud raportis, et kõigi elanikkonnarühmade poliitiliste õiguste edendamiseks ja tugevdamiseks tuleks edendada määratlemata kodakondsusega elanike naturalisatsiooni ning neile peaks lubama liituda erakondadega.

Loe rohkem:  Kell 20 "Impulsis": miks viskavad arstid kitli varna? | Eesti

ERJK: muudatusteks puudub poliitiline tahe

Raportis toodud soovitusi kommenteerinud ERJK aseesimees Kaarel Tarand möönis, et ühiskonna arengu ja poliitiliste protsesside muutumise kontekstis tulekski aeg-ajalt poliitikas osalemise reegleid täiendada ja uuendada.

Paraku on aga näiteks erakonnaseaduse muudatused, mis vähemalt mõnede väljatoodud probleemidega tegeleks, juba aastaid menetluses, kuid pole eriti edasi liikunud. “Erakondadel puudub huvi nende teemadega tegelda, poliitilist tahet ei ole,” tõdes Tarand.

ERJK esimees Liisa Oviir ütles, et peab ODIHR-i missiooni Eestisse ning siinse valimisprotsessi hindamist positiivseks, mis annab siinsetele huvirühmadele väljundi oma murede adresseerimiseks.

Kokkuvõttes on oluline rõhutada OSCE soovitust Eestile tõsta e-valimiste usaldusväärsust ja kampaaniate läbipaistvust. See on oluline samm, et tagada demokraatia ja valimisprotsessi usaldusväärsus. Eesti võimud peaksid astuma samme, et parandada elektroonilise hääletamise süsteemi ja tagada avalikkusele avatud valimiskampaaniad. On oluline, et valitsejad ja kodanikud saaksid usaldada valimisprotsessi ausust ning selle läbipaistvust. Loodetavasti järgib Eesti OSCE soovitusi ning teeb edusamme e-valimiste usaldusväärsuse ja kampaaniate läbipaistvuse parandamisel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga