MKM otsib veerand miljoniga digiarengut toetava kommunikatsiooni tegijaid | Eesti

2298021h7ca2t24

Tere tulemast Eestisse! Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsib ambitsioonikaid kommunikatsioonispetsialiste, kes aitaksid kaasa digiarengule ning edendaksid Eesti eesmärki saada maailma juhtivaks digiriigiks. Eesti valitsus on eraldanud veerand miljonit eurot selleks, et toetada innovatiivseid ja tulevikku suunatud projekte. Kui oled kirglik kommunikatsiooni valdkonnas ning soovid panustada Eesti digitaalsesse arengusse, siis see võib olla just sinu võimalus teha Eesti ja kogu maailma jaoks oluline töö!

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) kuulutas välja riigihanke, et tellida kommunikatsioonitegevusi digiarengu valdkonna projektide elluviimise toetamiseks.

Hankedokumentides märgitakse, et digiriigi üks suur eesmärk on avalike teenuste digitaliseerimine ning selleks on loodud digiteadmiste täiendamise keskkond Digiriigi Akadeemia ning avalike teenuste mugavamaks tarbimiseks sündmusteenused, lisaks on eesmärgiks avaandmete kättesaadavus ja tehisintellekti rakendamine.

“Tellitavate kommunikatsiooniteenuste abil soovitakse kindlustada
nimetatud projektide eesmärkide saavutamine,” seisab hankedokumentides.

Näiteks Digiriigi Akadeemia brändi on kavas lähiaastatel laiendada ning seda on vaja kommunikatsiooniga toetada.

“Kokkuvõtvalt soovitakse avalike teenistujate ja laiemalt Eesti tööealise elanikkonna seas kommunikatsioonitegevuste kaudu tekitada parem arusaam, millised teadmised ja oskused on vajalikud tulemaks edukamalt toime digiriigi arendamisega seotud väljakutsetega ning kuidas Digiriigi Akadeemia e-õppe ressursid saavad seda toetada. Lõpptulemina on kasvanud inimeste arv, kes peavad digikompetentside arendamist oluliseks ning on keskkonna aktiivsed kasutajad,” seisab dokumentides.

Kodanike sündmusteenuste loomiseks on aga vaja ühendada mitme asutuse teenused. “Sellest tulenevalt on vajalik saavutada töötav viis, kuidas teostada
kommunikatsiooni asutuste üleselt – sisekommunikatsioon. Samuti on see vajalik personaalriigi vaatest, et üha enam asutusi oma teenustega teaksid ja sooviksid asuda arendama sündmusteenuseid,” põhjendatakse kommunikatsiooni vajadust.

Avaandmete kohta märgitakse, et nendes peidetud potentsiaali kasutamiseks peab levitama teadmisi selle valdkonna kohta, välja selgitama millised andmed avalikustatuna kõige suurema väärtuse looks ning tutvustama avaandmete kasutamisvõimalusi. MKM-i poolt tellitud uuring näitas, et avaandmete mõiste ja
valdkonna tuntus elanikkonna seas on suhteliselt vähene.

Loe rohkem:  Riigikogulased rõhutasid Ukraina abistamise jätkamist | Eesti

Võitja või võitjatega sõlmitakse raamleping, mille mahuks on 250 000 eurot, mille eest tellitakse erinevaid teenuseid ja sõlmitakse hankelepinguid. Raamlepingut rahastatakse muu hulgas Euroopa regionaalarengu fondist, Euroopa Liidu taasterahastust ja riigieelarvest.

Kokkuvõttes võib öelda, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi otsingud veerand miljoniga digiarengut toetava kommunikatsiooni tegijate leidmiseks on olulised Eesti digitaalse arengu ja innovatsiooni jaoks. See algatus aitab tõsta teadlikkust digitaalsete lahenduste olulisusest ning toetab ettevõtete ja ühiskonna üleminekut digitaalsele ajastule. On oluline leida õigeid partnerlusi ja toetada selliseid algatusi, mis aitavad Eestil jõuda oma eesmärkideni digitaalse innovatsiooni valdkonnas. MKM-i panus sellele on hindamatu ja loodetavasti toob see kaasa palju kasu ja arengut Eestile tervikuna.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga