Kohus vähendas Olerexile määratud trahvisummat kaheksa korda | Majandus

2246604h1a6ft24

Estonia’s court recently made headlines by reducing the fine imposed on Olerex, a major fuel retailer, by eight times. The decision sent shockwaves through the business community and raised questions about the legal framework governing penalties in the country. This development underscores the complex interplay between business interests and regulatory oversight in Estonia’s economy. As the debate intensifies, stakeholders are closely monitoring the implications of this landmark ruling on the future of corporate accountability and regulation in the country.

Tartu maakohus otsustas kolmapäeval avaldatud otsuses tühistada eelmise aasta lõpus keskkonnameti poolt väärteomenetluses Eesti suurimale kütusemüüjale Olerex biokütuste kohustuse rikkumise eest määratud trahvi ja vähendada rahatrahvi kogusummat kaheksa korda ehk miljonile eurole.

Tartu maakohus leidis kolmapäeval menetlusosalistele saadetud otsuses, et ettevõtte süü ei ole suur, raskendavad asjaolud puuduvad ning sellest tulenevalt on kohtu hinnangul põhjendatud väiksem trahvimäär. Seetõttu vähendas kohus Olerexile määratud kaheksa miljoni euro suuruse trahvisumma ühe miljoni euroni.

 Olerexi esindava vandeadvokaadi Oliver Nääsi sõnul tutvub ettevõte põhjalikult kohtuotsuse sisuga, kuid kaebab selle tõenäoliselt edasi, kuna kohtuotsuses kirjeldatud asjaolusid arvestades on karistus jätkuvalt ebaproportsionaalselt suur ega ole kooskõlas kohtu enda põhistustega.

“Trahvisumma nii oluline vähendamine esimese astme kohtus näitab ka ilmekalt, kui ilmselgelt põhjendamatu ja ebaproportsionaalne oli keskkonnaameti trahviotsus. Samas ei saa tuvastatud rikkumise marginaalsust silmas pidades lugeda põhjendatuks ka maakohtu poolt määratud karistust. Usun, et siin on ka riigikohtu jaoks veel ruumi korrektuuride tegemiseks,” lausus Nääs.

Olerex vaidlustas eelmise aasta detsembris Keskkonnaameti otsuse, millega amet trahvis kütusemüüjat vedelkütuse seaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse väidetava rikkumise eest kaheksa miljoni euroga. Jaanuaris palus Keskkonnaamet pärast Olerexi seisukohtadega tutvumist kohtule saadetud kirjas tühistada karistamise vedelkütuse seaduse alusel, sest selleks nõutavad eeldused on täitmata. Keskkonnaamet soovis kohtumenetluse jätkumist ainult atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel esineva väidetava rikkumise osas, kuid jättis vaatamata väärteootsuse sisust suure osa ära kukkumisele trahvisumma muutmata.

Loe rohkem:  Leedu kaalub osaluse ostmist Air Balticus | Majandus

Olerex soetas 2022. aasta lõpus biokütuse nõude täitmiseks kütust koos sertifikaatidega, mis on rahvusvahelise jätkusuutlikkuse sertifitseerimissüsteemi (ISCC) andmebaasis registreeritud. Keskkonnaameti hinnangul ei olnud kõnealused sertifikaadid aga biokütuse kohustuse täitmiseks Eestis sobilikud.

Olerex on öelnud, et ei saavutanud nimetatud tehinguga mingit rahalist kasu, sest ettevõte tegi kütuse ja sertifikaatide omandamiseks märkimisväärseid lisakulutusi.

Olerexi suhtes on pooleli ka kriminaaluurimine, mille käigus kontrollitakse kahtlust, et Olerex on esitanud maksu- ja tolliametile riiki toodud kütuse kohta teadlikult valeandmeid. Kriminaalmenetlust viivad läbi keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaamet ning seda juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Lisaks alustas konkurentsiamet mullu novembris Terminali kaebuse alusel Olerexi suhtes järelevalvemenetluse, et uurida võimalikku konkurentsireeglite rikkumist Eesti mootorkütuste jae- ja hulgimüügiturul. Terminal viitas oma kaebuses, et Olerex on saavutanud ebaausa turueelise eirates biokütuse nõuet. Terminali sõnul on nende klientide arv ja müügimahud nii jae- kui ka hulgimüügis Olerexi tegevuse tõttu vähenenud.

Teised turuosalised on Olerexi käitumise suhtes olnud kriitilised. Eesti transpordikütuste ühing heidab riigile ette suutmatust tegelda kütuseturul toimuvate pettustega ja väidab, et Olerexi rikkumised on olnud seni teadaolevast märksa suuremad. Olerexi hinnangul on tegu konkurentide katsega avalikkust eksitada. 

Kohus vähendas Olerexile määratud trahvisummat kaheksa korda, mis näitab, et Eesti õigussüsteem on objektiivne ja õiglane. See otsus annab ettevõtetele kindlustunde, et neid koheldakse õiglaselt ning neil on võimalus ennast kaitsta. Samuti on see oluline samm majanduse ja ettevõtluse arengu suunas, kuna ettevõtted saavad keskenduda oma tegevusele ning ei pea muretsema ebaõiglaste trahvide pärast. See otsus on oluline sõnum kõigile ettevõtetele, et Eesti on atraktiivne paik äritegevuseks ja investeeringuteks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga