Kohus peatas raadamistööd Võrumaal Nursipalu harjutusvälja laiendusel | Eesti

2121247h54aft24

Tere tulemast Võrumaale, kus loodus ja kaitseväärsed alad on väga olulised. Kohus on peatanud raadamistööd Nursipalu harjutusvälja laiendusel, pannes sellega looduse hoidmise esikohale. See otsus kaitseb meie keskkonda ning säilitab looduse mitmekesisuse. Nursipalu harjutusväli on oluline koht nii keskkonna kui ka riigikaitse seisukohast ning kohalikud elanikud ning looduskaitsjad on rõõmsad ja tänulikud selle otsuse üle. Astuge sisse ja avastage Võrumaa imeline loodus!

Tallinna halduskohus rahuldas Meie Nursipalu MTÜ esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas keskkonnaameti antud kümne raieloa kehtivuse rajatava Nursipalu harjutusvälja laiendusel.

Tallinna halduskohtule on esitanud kaebuse Meie Nursipalu MTÜ, kes taotleb keskkonnaameti kümne raieloa tühistamist. Koos kaebusega esitati ka esialgse õiguskaitse taotlus vaidlusaluste raielubade täitmise või kehtivuse peatamiseks kuni uuringutulemustest lähtuvate meetmete rakendamiseni ja ettenähtud tingimuste täitmiseni. Kohus tegi teisipäeval määruse, millega kaasas menetlusse kolmanda isikuna Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK).

Sama määrusega rahuldas kohus ajutiselt ka Meie Nursipalu MTÜ esialgse õiguskaitse taotluse. Kohus peatas keskkonnaameti 14. ja 15. märtsil antud raielubade kehtivuse 30 päevaks.

Kohus andis keskkonnaametile ja RKIK-ile võimaluse esitada oma seisukoht esialgse õiguskaitse edasise kohaldamise kohta hiljemalt 3. aprilliks, selgitades, et kui nad esialgse õiguskaitse taotlusele vastu ei vaidle, ei ole seisukohta vaja esitada ning esialgne õiguskaitse rakendub sellisel juhul kuni menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Kohus märkis, et kuni 30 päevaks võib esialgset õiguskaitset kohaldada määrusega, mis ei sisalda üksikasjalikke põhjendusi, nagu praegusel juhul tehti. Kohus möönis kaebaja vajadust esialgse õiguskaitse (ajutiseks) kohaldamiseks ning leidis, et kaebust ei ole põhjust praeguses menetlusstaadiumis pidada ilmselgelt perspektiivituks.

Sisulisi hinnanguid esialgse õiguskaitse taotluse osas kohus seega ei andnud, märkides vaid, et lühiajaliselt esialgse õiguskaitse kohaldamine ei ole ilmselges vastuolus avaliku huviga ega riiva ülemääraselt kolmandate isikute huve.

Loe rohkem:  Lääneranna vald soovib Matsalu loodusfilmide festivali kaubamärki endale | Eesti

Määrusega kohaldatud esialgne õiguskaitse kehtib seega 30 päeva ja pikeneb juhul, kui keegi sellele vastu ei vaidle. Kui keskkonnaamet või RKIK esitavad esialgse õiguskaitse kohaldamise osas vastuväite, lahendab kohus seejärel taotluse uue määrusega ja hindab esitatud väiteid sisuliselt ehk teeb n-ö põhjendatud määruse. Samuti on võimalik määruskaebuse esitamine Tallinna ringkonnakohtule.

MTÜ Meie Nursipalu teatel soovis riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) raadata üle 50 hektari metsa teetrasside osaliseks laiendamiseks ja uue sihtmärgiala jaoks, samas oli RKIK teetrassid metsateatisi vaadates kavandanud 30 meetri laiusteks, kuigi Nursipalu arendusprogrammi järgi võiksid teedevõrgu raadamiskoridorid olla 15-13 meetri laiused.

“RKIK tohib teha töid valitsuse korralduses näidatud tingimustel, kuid need tingimused olid täitmata. Näiteks raadatav ala oli suurem kui korraldus seda ette nägi, samuti ei ole valmis uuringud, mis pidid olema valmis enne töödega alustamist. Mürauuringut alles tehakse, Natura hindamine ei ole valmis ja Euroopas rangelt kaitstav palu-karukell on ümber istutamata,” kirjutati MTÜ Meie Nursipalu kodulehel.

11. märtsil teatas RKIK avalikkusele, et Nursipalu harjutusväljal algavad ettevalmistused taristuarenduseks. Kavas olid raadamistööd ligi 20 hektaril Ida laskeväljal asuval riigimaal, lisaks oli kavas rajada 12 kilomeetrit teekoridore. Tööd oli kavas lõpetada enne lindude pesitsusrahu.

Kohus on otsustanud peatada raadamistööd Võrumaal Nursipalu harjutusvälja laiendamisel, tuues välja looduskaitsealade kaitsmise tähtsust. See otsus näitab meie pühendumust säilitada meie looduslikud ressursid ja kaitsta Eesti loodust tulevaste põlvkondade jaoks. On oluline, et me jälgime hoolikalt ja vastutustundlikult selliseid arenguid ning tagame, et meie keskkond jääb puutumatuks ja kestlikuks. Koostöö looduskaitsjate ja valitsuse vahel on võtmetähtsusega, et tagada meie elurikkuse püsimine ja Eesti looduse säilimine.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga