Keskkonnaamet pidas kinni kümneid metsloomi tapnud salakütid | Eesti

2301681hb011t24

Estonia’s Keskkonnaamet recently made a groundbreaking arrest, apprehending a group of poachers responsible for the illegal killing of dozens of wild animals. This act of wildlife crime has shocked the nation, bringing attention to the pressing issue of conservation and the protection of Estonia’s precious biodiversity. As the authorities work to prosecute the offenders, the incident serves as a stark reminder of the importance of enforcing environmental laws and safeguarding the country’s natural heritage for future generations.

Keskkonnaameti ametnikud pidasid koostöös Lääne prefektuuriga 6. märtsil kinni neli meest, keda on alust kahtlustada jahiuluki küttimise nõuete rikkumises ning ühe mehe, keda kahtlustatakse jahiuluki küttimise nõuete rikkumisele kaasaaitamises, tekitades sellega olulist kahju keskkonnale.

Kahtlustuse kohaselt võisid mehed salaküttimise tulemusena ebaseaduslikult tappa kümneid metsloomi. Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda sõnas, et tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib edasise menetluse käigus muutuda.

“Kahtlustuse kohaselt võisid mehed salaküttimise tulemusena ebaseaduslikult tappa kümneid metsloomi, muuhulgas põtru, metssigu, ilveseid ja hunte. Praeguseks kogutud tõendid annavad alust kriminaalmenetluse raames põhjalikumalt kontrollida, kas ja mil määral kahtlustatavad jahipidamise nõudeid rikkusid,” ütles ringkonnaprokurör Indrek Kalda.

“Salaküttimine seab ohtu meid ümbritseva looduskeskkonna tasakaalu ja elurikkuse, kahjustades potentsiaalselt antud juhul suurulukite liigirikkust Eesti metsades. Seetõttu on keskkonnakuritegude avastamine ja lahendamine üks oluline valdkond, kuhu oma teravikku suuname,” lisas ringkonnaprokurör Kalda.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu sõnul on tegemist viimase kümnendi suurima salaküttimise menetlusega, mille puhul on esialgne keskkonnakahju küündinud pea 44 000 euroni.

“Teist niivõrd suurt ja organiseeritud salaküttimise juhtumit pole Keskkonnaameti menetluses olnud. Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga, kuna kahtlustus salaküttimises ja sellele kaasaaitamises on esitatud ametlikele jahimeestele. Tõendite kogumiseks tehti läbiotsimisi kahtlustatavate elukohtades, kust leiti nii ebaseaduslikke relvi ja laskemoona kui ka ulukite nahkasid ning muid tõendeid,” ütles Avarsalu.

Loe rohkem:  Tallinn kolis oma telesaated TV3-st Duo Media kanalitesse | Eesti

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspeli sõnul on tegemist kindlasti erakordse sündmusega.

“Et tegemist on tulirelvadega toime pandud kuritegudega, suhtume neisse väga tõsiselt. On oluline, et relvad ei oleks inimeste kasutuses, kes oma käitumise ja väärtushinnangute tõttu võivad kahju teha. Salaküttimine on rikkumine, mis iseloomustab relvaloaomanikule lubamatut ohtlikku käitumist.”

Kriminaalmenetlust viivad läbi Keskkonnaamet koostöös Lääne prefektuuri kriminaalbürooga ning seda juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.

Keskkonnaamet on teinud suurepärast tööd, pidades kinni salakütid, kes vastutavad kümnete metsloomade tapmise eest. See näitab meie pühendumust looduse ja loomade kaitsmisele ning võitlusele ebaseadusliku jahipidamise vastu. Loome keskkonna, kus kõik elusolendid saavad rahulikult ja turvaliselt elada. Oluline on tõsta teadlikkust ning seista vastu sellistele kuritegudele, et tagada looduse mitmekesisus ja säilitamine tulevastele põlvkondadele. Keskkonnaameti tegutsemine on oluline samm selles suunas.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga