Kaitsevägi kutsub tänavu kordusõppustele 17 000 reservväelast | Eesti

2250534hc667t24

Tere tulemast Eesti kaitseväkke! Sel aastal on Kaitsevägi kutsunud kordusõppustele muljetavaldava 17 000 reservväelast. See näitab meie pühendumust ja valmisolekut kaitsta meie riiki ja rahvast igal ajal. Kordusõppused annavad reservväelastele võimaluse oma oskusi ja teadmisi täiendada ning tagavad meie riigi kaitsevõimekuse kõrgel tasemel. Oleme uhked selle üle, et meie rahvas on nii innukas ja valmis panustama Eesti turvalisuse tagamisse. Ootame teid kõiki kordusõppustele, et koos tugevdada meie kaitsevõimet ja jätkata Eesti kaitsmist!

“Eesti kaitseväe ja kaitsevõime põhijõuks on meie reservväelased. 2024. aasta toob endaga kaasa kümneid erinevaid õppekogunemisi, mille eesmärgiks on tõsta see põhijõud oma oskustelt uuele tasemele ning seeläbi tugevdada meie riigi kaitsevõimet ja reservväelaste teadmisi oma rollist riigikaitses,” ütles kaitseväe peastaabi lahinguvalmiduse jaoskonna ülem, kolonelleitnant Tõnis Vau.

Tema sõnul on 17 000 aukartust äratav number, eriti kui arvestada, et veel 2018. aastal osales õppekogunemistel vaid ligi 6000 reservväelast.

“Mõne aastaga on kasv olnud pea kolmekordne, kandes endaga kaasas tunnustust riigikaitse arengule ja reservväe üliolulisele rollile,” lisas kolonelleitnant Vau.

2024. aastal toimuvate õppekogunemiste peamiseks eesmärgiks on reservväelaste värskendusõpe, kus reservväelastele tuletatakse meelde ajateenistuses omandatud oskusi ning harjutakse üksuste sisest ning üksustevahelist koostööd ning sõjaaja ülesannete täitmist. Lisaks on mõningate õppekogunemiste eesmärkideks üksuste uue relvastuse ja varustuse kasutuselevõtt – näiteks automaat R20 ja uued kuulipildujad NEGEV.

Kui 2025. aastal jõuavad kaitseväe relvastusse mitmikraketiheitjad HIMARS, siis nende üksuse reservväelased alustavad uute relvasüsteemide õppega juba 2024. aastal, seda koostöös Eestis paikneva USA HIMARS üksusega. Samuti pannakse 2024. aastal rõhku erinevate staapide tööle ehk üksuste juhtimise ja protseduuride harjutamisele.

Õppekogunemisi toimub läbi aasta

Loe rohkem:  Transpordiamet soovitab seitsmes maakonnas libeda tõttu liiklemist vältida | Eesti

Erinevate üksuste õppekogunemised on planeeritud toimuma läbivalt kogu aasta vältel ning neil osalevate reservväelaste arv varieerub vastavalt korraldatava õppekogunemise eesmärgile – mõnest spetsialistist erialaõppe puhul kuni mitmesaja inimeseni pataljoni taseme õppekogunemisel.

Suurimateks osavõtjate arvuga õppusteks on maikuus toimuv Kevadtorm ning peamiselt sügisel toimuvate erinevate maakaitseringkondade õppekogunemised, kus jätkub ka eelmisel aastal operatsioon Ussisõnad käigus alustatud maakaitseüksuste väljaõpe.

Kevadtormile oodatakse üle 7100 reservväelase, septembris ja oktoobris kutsutakse õppekogunemistele üle 4300 reservväelase.

Kaitseväe üksustest on planeeritud õppekogunemistel osalema kokku üle 7000 ning Kaitseliidu maakaitseringkondade üksustest ligi 10 000 reservväelast.

Õppekogunemistele kutsutavad väeosad

Kaitseväe Peastaap avaldas neljapäeval ka veebilehe, kus on ülevaade kõigist sel aastal toimuvatest õppekogunemistest, neis osalevad üksused ning ajavahemikud, millal õppus toimub.

6.-21. maini toimuvale Kevadtormile on kutsutud reservväelasi järgnevatest kaitseväe üksustest:

Diviis

·         51. logistikapataljoni  1. logistikakompanii

·         15. liikursuurtükipataljoni staap ja juhtrühm

·         25. liikursuurtükipataljoni staap ja juhtrühm

·         raketisuurtükipatarei

·         õhutõrjepatarei 1. ja 2. rühm

Diviisi 1. jalaväebrigaad

·         1. jalaväebrigaadi staap

·         12. jalaväepataljon

·         13. jalaväepataljon

·         101. staabi- ja sidekompanii

·         191. luurekompanii

·         16. õhutõrjepataljon

·         61. lahinguteeninduspataljon

Diviisi 2. jalaväebrigaad

·         2. jalaväebrigaadi staap

·         22. jalaväepataljon

·         26. õhutõrjepataljon

·         27. pioneeripataljon

·         62. lahinguteeninduspataljon

·         201. staabi –ja sidekompanii

·         281. tankitõrjekompanii

·         291. luurekompanii

Küberväejuhatus

·         strateegilise kommunikatsiooni keskus

·         küber ja infooperatsioonide keskus

·         info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus

Õhuvägi

·         õhuväe staap

·         92. õhuseiredivisjon

Merevägi

·         82. rannikukaitsedivisjon

·         83. lahinguteeninduse divisjon

·         mereväe juhtimispunkt

Sõjaväepolitsei

·         703. sõjaväepolitsei kompanii

·         702. sõjaväepolitsei kompanii

Toetuse väejuhatus

·         Toetuse väejuhatuse staap

Loe rohkem:  Mihkelson: täielik kaubandusembargo Venemaale aitaks idavedusid ära hoida | Eesti

·         CIMIC üksus (tsiviil-militaarkoostöö)

·         52. varustuspataljon

·         502. tervisekeskus

·         503. toetusteenuste keskus

·         505. formeerimiskompanii

·         Täiendusreserv

Maakaitseringkondadest osalevad Kevadtormil:

Lääne maakaitseringkond:

·         maakaitse kergjalaväerühmad (“Ussisõdalased”)

·         enamus Lääne maakaitseringkonna üksustest

Lõuna maakaitseringkond:

·         4398. formeerimiskeskus

·         4391. staabikompanii, CIMIC

Kirde maakaitseringkond:

·         4298. formeerimiskeskus

·         4291. CIMIC

Põhja maakaitseringkond

·         4191. Staabikompanii CIMIC meeskonnad

·         Kaitseliidu formeerijad

Õppekogunemisele kutsub kaitsevägi. Kutse õppekogunemisele edastatakse 120 päeva enne õppekogunemist. Kui tegemist on lisaõppekogunemisega, siis pikka etteteatamisaega ei ole ning kutsele – ka siis, kui reservväelane kuuleb seda näiteks raadiost või televisioonist – tuleb reageerida kohe. Oma õppekogunemise kutseid näeb ka kaitseväeteenistuse veebist.

Kokkuvõttes on see suurepärane uudis Eesti kaitseväele ja kogu riigile. Kordusõppustele kutsutud 17 000 reservväelast näitab, et meie riigikaitse on tugev ja valmis reageerima igasugusele ohule. See annab meile kindluse ja turvatunde, et meie riik on kaitstud ja kaitsevägi on valmis igal hetkel seisma meie vabaduse ja turvalisuse eest. See on ka suurepärane võimalus reservväelastele end proovile panna ja oma oskusi täiendada. Loodame, et kordusõppused lähevad edukalt ning meie riigi kaitsepositsioon säilib tugevana.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga