Elering kaalub Estlink 3 randumiskohana Loode-Eestit | Majandus

1974188h1d96t24

Tere tulemast Eestisse! Elering on välja pakkunud uue projekti Estlink 3, mis võiks olla kasulik Loode-Eesti piirkonnale. Uue merekaabli rajamine võimaldaks suurendada elektrienergia ülekandevõimsust ning parandaks elektrivarustust piirkonnas. See projekt on oluline samm Eesti energiainfrastruktuuri arendamisel ning võib mõjutada kohalikku majandust positiivselt. Räägime lähemalt sellest põnevast ettevõtmisest ning selle potentsiaalsest mõjust Eesti majandusele ja säästlikkusele.

Elering esitas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) taotluse, et saada hoonestusluba Eesti ja Soome vahelise kolmanda elektriühenduse Estlink rajamiseks randumiskohaga Loode-Eestis.

“Oleme analüüsinud EstLink 3 puhul erinevaid võimalikke asukohti ja peame Loode-Eestit kõige perspektiivikamaks. Turvalisuse kaalutlustel on mõistlik uus ühendus ehitada senistest võimalikult kaugele. Pikas perspektiivis võimaldab see trassivariant liita tugeva võrguga Lääne-Eesti suursaarte piirkonda potentsiaalselt tekkida võivad meretuuleparkide arendusalad,” ütles Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk.

Estlink 3 võimsuseks on kavandatud 700 megavatti, teatas Elering.

Investeerimisotsus Estlink 3 rajamise osas võib sündida selle kümnendi teises pooles pärast planeerimismenetluse lõppu. Ühendus võib valmida järgmise kümnendi keskel.

Elering on analüüsinud erinevaid piirkondi Tallinnast läänes. “Loode-Eesti on alternatiivide võrdluses kõige tulevikukindlam,” lisas Kilk.

Elering esitas Estlink 3 mereosa hoonestusloa taotluse koos merekaabli võimaliku randumiskoha koordinaatidega Lääne-Nigula vallas.

Trassi täpne asukoht võib loamenetluse käigus muutuda. Muu hulgas mõjutab ühenduse asukohta see, millises punktis randub kavandatav mereühendus Soome poolel.

Eleringi esitatud taotlus ei puuduta praegu Estlink 3 taristut maismaal. Maismaal paiknevate objektide planeerimiseks algab eraldi planeerimismenetlus koos kõikide kaasnevate tegevuste ja erinevate huvitatud osapoolte kaasamisega planeerimisprotsessi. Praegu on käimas arutelud riigi ja kohaliku omavalistuse tasandil selle üle, millist tüüpi planeerimismenetlusega Estlink 3 maismaaosa asukoht paika pannakse.

Eesti poolel koosneb kavandatav Estlink 3 alalisvoolu merekaablist, maismaakaablist, konverterjaamast potentsiaalse asukohaga Aulepa piirkonnas ning uuest 330-kilovoldisest õhuliinist maismaal, mis ühendab Estlink 3 olemasoleva 330-kilovoldise võrguga Lääne-Eestis.

Loe rohkem:  Eesti alles kujundab seisukohta Air Balticus osaluse soetamise kohta | Majandus

Lisaks tuleb Estlink 3 käivitamise eel tugevdada elektriliine veel mujal Eestis.

Eesti ja Soome vahel on praegu kaks alalisvoolul töötavat elektriühendust. Estlink 1 võimsusega 350 megavatti valmis 2006. aastal ja Estlink 2 võimsusega 650 megavatti 2014. aastal. Teine kaabel on praegu teadmata põhjusega rikke tõttu rivist väljas.

In conclusion, Elering’s consideration of Estlink 3 as a potential landing site in Northwest Estonia holds great promise for the region’s economy. The project has the potential to bring significant economic benefits to the area, including job opportunities and increased investment. Furthermore, it could also enhance Estonia’s energy security and contribute to the development of sustainable and reliable energy infrastructure. Overall, the proposal for Estlink 3 in Northwest Estonia has the potential to have a positive impact on the region’s economy and energy sector, making it an important development to watch in the coming years.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga