Valitsus otsustas krüptoärimehed USA-le uuesti välja anda | Eesti

1706174959 2142214h4f21t24

Tere tulemast Eestisse! Valitsus on teinud vastuolulise otsuse anda krüptoärimehed USA-le välja, tõstes sellega suurt poleemikat üle kogu riigi. See samm on toonud esile arvamuste lahknemise õigluse ja majanduse vahel ning tekitanud palju küsimusi seaduslikkuse ja rahvusvaheliste suhete kohta. Uudis on pälvinud suurt tähelepanu nii kodu- kui ka välismaal ning on jäänud ka iseäranis kohalike elanike meeltesse. See on kindlasti ajalooline otsus, mis jätkab Eesti arengut maailma tugevaimate riikide hulka.

Valitsus otsustas uuesti Ameerika Ühendriikidele välja anda krüptoärimehed Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko, keda süüdistatakse USA-s rahapesuks kelmuse ja kuritegelike kokkulepete tegemises.

Justiitsminister Kalle Laaneti kinnitusel ei esine kummagi kodaniku välja andmise suhtes välistavaid ega piiravaid asjaolusid. “Valitsus jõudis järeldusele, et kodanike väljaandmine USA-le on põhjendatud, kooskõlas õigusriigi põhimõtetega ja ei riiva kodanike õigusi ebaproportsionaalselt,” ütles ta. 

Tallinna ringkonnakohtu varem tehtud etteheidetesse, mis viisid valitsuse eelmise korralduse tühistamiseni, suhtus justiitsministeerium pressiteate kohaselt tõsiselt. Justiitsministri kinnitusel on kohtu väidetud puudused kontrollitud ja kõrvaldatud. 

Muu hulgas on Eesti esindaja kontrollinud kinnipidamistingimusi USA kinnipidamisasutuses, kuhu kodanikud väljaandmise järel USAs paigutatakse. “Kohtu soovil veendusime, et USA kinnipidamisasutuses viibimine ei too kodanikele kaasa selliseid põhiõiguste riiveid, mis annaksid meile põhjust väljaandmisest keelduda. Sealsed tingimused on inimlikud ja seaduslikud,” sõnas justiitsminister Kalle Laanet. 

Justiitsministeerium toonitab, et väljaandmine ei tähenda automaatselt, et väljaantav kodanik on süüdi. Süü küsimuse otsustamiseks toimubki väljaandmist taotlevas riigis kohtumenetlus, selles menetluses osalemiseks kodanikke välja antaksegi. Süü üle saab otsuse teha ainult väljaandmist taotlenud riigi kohus. 

Valitsuse korraldust on võimalik vaidlustada kriminaalmenetluse seadustiku alusel. Selleks on võimalik esitada halduskohtule kaebus kümne päeva jooksul alates väljaandmisotsuse teatavaks tegemisest. 

Loe rohkem:  Haapsalu saab sügisel uue päästekomando hoone | Eesti

Rahvusvahelise justiitskoostöö mõte on vastastikune abistamine kriminaalmenetluste läbiviimisel ning vajadusel võimaldada kohtumenetlusi nendes riikides, kus väidetavad kuriteod on aset leidnud. See on vajalik, et tagada kannatanute õiguste kaitse ka piiriüleselt. 

“Praegu räägime kahe kodaniku väljaandmisest USA-le, sest väidetavate küberkelmuste ohvreid on sadu tuhandeid ja kuriteos kahtlustatavad juhtuvad olema Eesti pinnal. Samasuguseid väljaandmispalveid võib ka Eesti esitada teistele riikidele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda,” ütles justiitsminister Kalle Laanet. 

Võib eeldada, et lähiaastatel selliste väljaandmispalvete hulk suureneb, kuna kuritegevus muutub järjest rahvusvahelisemaks. Nii on see suuresti interneti võimaluste ja sellega kaasnevate ohtude tõttu.

Esialgse otsuse meeste välja andmise kohta tegi valitsus möödunud aasta septembrikuus. Valitsus võttis siis vastu analoogse korralduse, mille Tallinna ringkonnakohus tühistas, viidates muu hulgas sellele, et valitsus on jätnud otsustamisel olulise asjaoluna uurimata kinnipidamistingimused Ameerika Ühendriikides.

Eestis on otsustatud krüptovaluuta ärimehed välja anda USAsse uuesti. See otsus on tekitanud vastakaid arvamusi ja pole kõigi jaoks olnud kerge. Valitsuse otsus näitab Eesti koostööd teiste riikidega ning soovi järgida rahvusvahelisi õigusnorme. Kuid see tekitab ka küsimusi Eesti õigussüsteemi ja selle usaldusväärsuse kohta. Loodetakse, et see samm ei kahjusta Eesti mainet rahvusvahelisel areenil ning et kõik asjaosalised saavad õiglase kohtupidamise osaliseks. Sellest olukorrast võib tõmmata õppetunni ja tugevdada Eesti õigussüsteemi läbipaistvust.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga