Tormist laastatud mets pakub sammaldele mitmekesiseid elupaiku | Keskkond

2258871hc05ct24

Tormi poolt laastatud metsad pakuvad mitmekülgseid elupaiku rohkematele organisme, kui algul arvatakse. Kuigi esmalt võib tunduda, et tormikahjustused on vaid kahjulikud, avavad need tegelikult uksi erinevatele sammallilledele ja teistele taimedele. Kadunud puude lagunedes tekitab see uusi võimalusi taimedele kasvamiseks ning loomadele varjumiseks ja toitumiseks. Selline keskkonnasündmus võib olla üllatavalt oluline mitmekesisuse säilitamisel. Sellest tulenevalt on oluline mõista, kuidas looduse protsessid võivad taastada ja rikastada keskkonda.

Keskmiselt ja tugevasti kahjustatud metsades oli 20 aastat peale tormi sammalde liigirohkus suurem, kui metsas, kust puit peale tormi ära koristati. Vähem samblaliike leidus ka tormist kahjustama ja majandamata metsas, selgub Eesti Maaülikooli teadlaste uuringust.

Kristiina Palm-Hellenurm uuris kolleegidega 20 aastat peale tormikahjustust segametsade samblakooslusi. Metsateadlased hindasid tormikahjude tugevuse ja tuulest räsitud metsaalalt puidu koristamise ehk sanitaarraie mõju sammalde liigirohkusele. Võrdluseks kaasasid nad uuringusse tormist mõjutamata sarnaste omadustega vana metsa, kirjutab Eesti Maaülikooli teadur Jürgen Aosaar.

Kokku leidsid Hellenurm-Palm ja tema kaastöötajad kõigilt aladelt 108 sammaltaimede liiki. Metsades, kust tormijärgselt puitu ei koristatud, leidus kaks aastakümmet peale häiringut ligikaudu 85 liiki samblaid. Aladel, kus teostati sanitaarraie või mis jäid tormist puutumata, kasvas samblaliike 60.

Töö läbiviinud teadlased seletavad erinevusi liikide arvukuses mitmekesiste kasvukohtade olemasoluga. Tormijärgselt tekib nii maapinnale kui ka risti-rästi paiknevatele puutüvedele hulgaliselt erilaadseid elupaiku, mis sobivad elutsemiseks erinevatele samblaliikidele. Koristatud aladel aga leidub selliseid elupaiku vähem.

2258871hc05ct24

Suurim hulk sammaltaimede liike leiti lagupuidult, kus neid elutses 81. Maapinnal, tuuleheite tekitatud mätastel ja -aukudes ning elusatel puudel elas ligikaudu 50–65 liiki samblaid. Kõikide alade peale tuvastati 11 kõrge kaitseväärtusega liiki. Enam esines neid keskmise tormikahjustusega proovitükkidel, kuid mõningaid leidus ka koristatud aladel.

Loe rohkem:  Euroopat kütvate hoovuste tulevikku varjutab katastroofilumm | Keskkond

Katsealad paiknesid endiste Tudu ja Halliku metskonna aladel, mida laastasid tugevad tormid 2001. ja 2002. aastal. Tegemist oli viljakatel mineraalmuldadel kasvavate segametsadega, kus puistu koosseisu kuulusid kuusk, mänd, kask, haab ja teisedki puuliigid. Uurimisaluste metsade vanus oli kõrge, jäädes vahemikku 120–180 aastat.

Kuna mitmed katsealad olid juba varasemast erineva tugevusega kaitse all, ei tohtinud sealt tormijärgselt mahalangenud puutüvesid koristada. Majandatavates metsades paiknevatelt katsealadelt koristati peale tormi surnud puit ja sinna istutati kuused või jäeti need looduslikule uuendusele. Sammalde tuvastamiseks läbiviidud välitööde ajaks olid need noored metsad seega ligikaudu 20 aasta vanused.

Tulemuste põhjal soovitavad Hellenurm-Palm ja tema kaastöötajad jätta osad tormist räsitud metsaosad loomulikule arengule. Sanitaarraie korral võiks aga sammalde kasvutingimuste toetamiseks jätta langile säilikpuid.

Varasemalt uurisid Kristiina Palm-Hellenurm ja tema kolleegid samades metsades tormijärgset alustaimestiku arengut ning tõdesid, et sanitaarraie turgutab alustaimestiku liigirikkust ja kasvu.

Teadusagentuuri toetatud uuring ilmus ajakirjas Forest Ecology and Management.

Kokkuvõttes võime öelda, et tormist laastatud metsadele võib leida ka positiivseid külgi keskkonna seisukohast. Need metsad pakuvad sammaldele mitmekesiseid elupaiku, luues seeläbi soodsad tingimused nende kasvamiseks ja paljunemiseks. Sammalde mitmekesisus omakorda on oluline osa metsa ökosüsteemist ning aitab säilitada bioloogilist mitmekesisust. Seega, kuigi tormid võivad põhjustada laastamist ja hävingut, võivad need kaasa tuua ka uusi võimalusi loodusliku elustiku jaoks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga