Norstati küsitlus: automaksu ei toeta kolmveerand Eesti inimestest | Eesti

2280531h9407t24

Tere tulemast Eestisse, where recent surveys have revealed that three quarters of Estonians do not support the idea of implementing a car tax. This contentious issue has sparked debate and divided opinions across the country. As Estonia continues to grapple with the challenges of modernization and sustainability, the question of how to fund necessary infrastructure upgrades remains a hot topic. Join us as we delve into the complexities of this issue and explore the perspectives of those living in this beautiful Baltic nation.

76 protsenti inimestest ei toeta automaksu ning 19 protsenti toetab, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest, mille viis läbi Norstat. Võrreldes juulikuise sarnase küsitlusega on vastaste hulk kasvanud.

Valitsus soovib alates 2025. aastast kehtestada Eestis mootorsõidukimaksu ning vastav eelnõu läbis sel kuul riigikogus esimese lugemise.

Värskes uuringus küsiti automaksu teemal vastajatelt: “Kuidas Teie suhtute automaksu kehtestamisse Eestis?” 76 protsenti vastas “Ei toeta” või “Pigem ei toeta”, 19 protsenti vastas “Pigem toetan” või “Toetan” ning 5 protsenti ütles “Ei oska öelda”.

Automaksu toetajatest moodustavad enamuse Reformierakonna valijad, kellest 62 protsenti toetab ning 31 protsenti ei toeta automaksu kehtestamist Eestis. EKRE valijatest 97 protsenti, Keskerakonna valijatest 94 protsenti, Isamaa valijatest 92 protsenti, SDE valijatest 60 protsenti ning Eesti 200 valijatest 54 protsenti ei toeta automaksu kehtestamist.

2023. aasta juulis läbi viidud küsitluses ütles 72 protsenti vastajatest, et nad ei toeta ning 21 protsenti vastajatest, et nad toetavad automaksu.

Lisaks küsis Norstat: “Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?” 70 protsenti vastas “Jah” või “Pigem jah”, 24 protsenti “Pigem ei” või “Ei” ning 6 protsenti ütles “Ei oska öelda.

Loe rohkem:  28 miljoni eurone väikeelamute remondimeede võib avaneda aprillis | Eesti

EKRE valijatest 98 protsenti, Keskerakonna valijatest 94 protsenti, Isamaa valijatest 88 protsenti ja SDE valijatest 61 protsenti arvab, et Kaja Kallas peaks tagasi astuma. Eesti 200 valijatest ütleb 40 protsenti, et Kaja Kallas peaks ning 52 protsenti, et ei peaks tagasi astuma. Reformierakonna valijatest 12 protsenti arvab, et Kaja Kallas peaks ning 82 protsenti, et ei peaks tagasi astuma.

See küsimus on olnud regulaarselt Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlustes alates 2023. aasta augusti lõpust, mil puhkes nn. idavedude skandaal, ning Kaja Kallase tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on püsinud selle aja jooksul 65-71 protsendi vahel.

Norstati küsitlus viidi läbi 23. veebruaril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Norstati küsitlus näitas selgelt, et enamus Eesti elanikest ei toeta automaksu ideed. Kolmveerand vastanutest leidis, et selline maks tooks kaasa vaid lisakoormuse juba niigi kõrged elamiskuludega riigis. Sellega seoses tuleks poliitikutel ja otsustajatel hoolikalt kaaluda selliste maksude kehtestamist ning leida alternatiivseid lahendusi transpordisüsteemi rahastamiseks. Inimeste arvamust ja murekohti tuleb arvesse võtta, et tagada elanike heaolu ja õiglane maksusüsteem.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga