Ministeerium lubab õpetajate palgatõusuraha väljamaksmiseks eelarvet muuta | Eesti

2159929h3ad6t24

Tere tulemast Eesti! Viimase hetke uudis: Eesti haridusministeerium on lubanud muuta eelarvet, et välja maksta õpetajatele palgatõusu. See on suurepärane samm, mis tõstab õpetajate töö väärtust ja annab neile väärilise tasu nende olulise rolli eest ühiskonnas. Selline otsus näitab valitsuse pühendumust haridusele ja õpetajatele ning on kindlasti heaks uudiseks kõigile haridusvaldkonnas tegutsevatele inimestele. See on oluline samm Eesti haridussüsteemi jätkuva arengu suunas.

Omavalitsused ei ole veel kogu õpetajate palgatõusuks vajalikku raha riigilt kätte saanud, kuid rahandusministeeriumi kinnitusel jõuab palk õpetajateni õigel ajal ja kokkulepitud mahus ning riigieelarves tehakse selleks vajalik muudatus.

Eelmisel aastal otsustas valitsus tõsta õpetajate alampalka kolme protsendi võrra ehk 1803 euroni. 2024. aasta riigieelarvesse ei jõutud aga õpetajate palgatõusu muudatusettepanekut esitada, mistõttu tegi valitsus möödunud aasta detsembris määruse, millega nägi ette, et see makstakse välja toetusfondi väliselt.

Teisisõnu pidi õpetajate tänavune palgatõus tagatama nii, et lisaks valitsuse toetusfondile kasutataks selleks ka haridusministeeriumi eelarves sisalduva tulemusvaldkonna “Tark ja tegus rahvas” jaoks ette nähtud raha.

See ei olnud aga riigikontrolli hinnangul korrektne. Riigikontrolör Janar Holm teatas, et ministeeriumid ei tohiks saada ilma riigikoguta riigieelarvet muuta – kavandatust suurema palgatõusu jaoks saab toetusfondi mahtu suurendada ainult riigikogu, kes peab selleks riigieelarvet muutma.

Rahandusministeeriumist kinnitati ERR-ile, et palgaraha jõuab kindlasti õpetajateni õigeaegselt ja kokkulepitud mahus.

“Teemades, millele riigikontroll tähelepanu juhtis, oleme jõudnud ühisele arusaamisele – riigieelarves tehakse vajalik muudatus,” ütles ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Elina Kink ERR-ile.

Eelmisel aastal paika pandud palgatõus polnud õpetajate hinnangul piisav ning haridustöötajate liit ja haridusminister leppisid pärast jaanuarikuist õpetajate streiki kokku, et õpetajate palga alammäär tõuseb 1820 euroni.

Loe rohkem:  Jahimehed on mures põtrade arvukuse langemise pärast | Eesti

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu ütles, et esimene palgatõus toimus 1. jaanuaril ja selle aluseks oli Tallinna linnavalitsuse määrus, millega pandi paika haridusameti hallatavate asutuste töötajate palga alammäärad.

“Tallinnas on kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate alampalgamäär 1803 eurot, sarnane otsus on tehtud ka lasteaedade, kutsekooli ja huvikoolide õpetajate palgamäära osas. Üldhariduskoolide puhul on kateallikaks riigi toetusfond. Lasteaedade, kutsekooli ja huvikoolide õpetajate palgatõus tagatakse linna eelarve vahenditest,” selgitas Rundu.

Teist, streigi tulemusel saavutatud palgatõusu ei ole Rundu sõnul veel toimunud, sest selle aluseks olevat määrust ei ole valitsus veel muutnud.

Setumaa vallavanem Raul Kudre ütles teisipäeval, et neile pole riik toetusfondi lisaraha veel üle kandnud, kuid nemad on oma vahenditest valla haridustöötajatele detsembris riigikogu poolt määratud palgatõusu välja maksnud.

Mis puudutab teist palgatõusu, siis seda Kudre sõnul välja maksnud pole ning ta ei osanud öelda ka seda, millal seda teha võiks, sest puudub kindlus, millal riik võiks vallale selleks vajaliku raha eraldada.

Elina Kink rahandusministeeriumist märkis, et õpetajate palgatõusu puhul tuleks silmas pidada ka tervikut ehk seda, mis otsustati sõltumata õpetajate streigist: selle aasta eelarvega suunati valitsuse kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfondi haridusministeeriumi valitsemisala eelarvest 17,185 miljonit eurot täiendavalt üldhariduskoolide toetuseks seoses õpilaste arvu täpsustumisega, sealhulgas õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate palgakulu, tegevuskulutoetuse, õppekirjanduse, õpetajate ja juhtide täienduskoolituse ja koolilõunaga.

Lisaks suunati 5,6 miljonit eurot riigikoolidele eesti keelest erineva emakeelega õpilaste täiendava eesti keele õppe ja eestikeelsete lisategevuste korraldamiseks ning Ida-Virumaa koolide õpetajate, tugispetsialistide ja juhtide palgalisaks.

Kokkuvõttes on ministeerium lubanud muuta eelarvet õpetajate palgatõusuraha väljamaksmiseks. See on oluline samm õpetajate tunnustamise suunas ning aitab parandada õpetajate töötingimusi Eestis. Kindlasti on see oodatud uudis õpetajatele ning võib aidata kaasa haridussüsteemi arengule riigis. Loodame, et muudatused eelarves tehakse kiiresti ning õpetajad saavad õiglase palgatõusu, mis peegeldab nende olulist rolli ühiskonnas.

Loe rohkem:  Euroopa Komisjon on valmis põllumajandustoetuste nõudeid veidi leevendama | Eesti

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga