Eesti Pank: kodulaenu võiks saada lihtsamalt teise panka üle viia | Majandus

1579408h4646t24

Tere tulemast Eestisse, kus Eesti Pank on teinud olulisi edusamme, et muuta kodulaenu ülekandmine teise panka lihtsamaks ja mugavamaks. See samm on suurepärane uudis kõigile kodulaenuomanikele, kes otsivad paremaid võimalusi ja tingimusi. Majanduslikus mõttes tähendab see suuremat konkurentsi ja valikuvõimalusi, mis võivad aidata säästa raha ja parandada teie finantsolukorda. Eesti Pank jätkab innovatsiooni ja positiivset arengut, tehes kodulaenude ülekande protsessi sujuvamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Kodulaenu üleviimine ühest pangast teise panka muutuks lihtsamaks ja soodsamaks, kui kaotada laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu, pakkuda lisaks kuue kuu euriboriga seotud laenule ka teistsuguseid võimalusi ning jätta ära notarisse mineku kohustus, teatasid värskele analüüsile tuginedes Eesti Pank ja finantsinspektsioon.

Eesti Panga panganduse konkurentsiolukorra analüüsis, mille valmimisse panustas ka finantsinspektsioon, jõuti järeldusele, et eelkõige muudaks laenulepingu teise panka üleviimise kiiremaks ja tõhusamaks see, kui kaotada või tunduvalt vähendada laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu.

Praeguse korra järgi saab seda tasu vältida vaid juhul, kui olemasoleva kodulaenu ennetähtaegset tagastamist kolm kuud ette planeerida, aga see teeb laenu refinantseerimise väga tülikaks.

See on ühtlasi ka rahaliselt kõige suurema mõjuga ettepanek. Lisaks toob analüüs välja, et kodulaenu üleviimisel teise panka võiks laenutagatiseks olevat kinnisvara hinnata kinnisvarabüroo asemel pank ise ja samuti võiks ära jätta ka notarisse mineku kohustuse. Sarnane lähenemine on kasutusel nii Soomes kui ka Rootsis.

Teine ettepanekute grupp puudutab laenuhinna kujunemist ja selleks peaks analüüsi kohaselt pakkuma suuremaid valikuvõimalusi. Nimelt pakub suur osa panku tüüplahendusena ainult kuue kuu euriboriga seotud laenu, aga Eesti Panga ja finantsinspektsiooni ettepanekul võiks kohustada panku pakkuma klientidele nii lühema kui ka pikema perioodi euriboriga seotud laene ja samuti mitmeks aastaks fikseeritud intressiga laenu.

Kui võtta näiteks olukord, kus inimesel on olemasoleva kodulaenu suuruseks 100 000 eurot, võivad sellise laenu teise panka üleviimise kulud ulatuda lausa 3000 euroni. Kui ellu viia kõik keskpanga ja finantsjärelevalve ettepanekud, siis võiks kodulaenu teise panka üleviimise tasu oluliselt alaneda ning üleviimine muutuks kiiremaks ja vähem tülikaks.

Loe rohkem:  Swedbanki hiigelkasum tõstatas taas küsimuse pankade panusest riigieelarvesse | Majandus

Müller: panganduses võiks eeskuju võtta mobiilsideturust

“Eesti mobiilside turul läks konkurents tugevamaks, kui operaatorivahetus tehti inimestele lihtsaks. Võiksime ka panganduses võtta sama suuna,” ütles Eesti Panga president Madis Müller. “Siis oleks inimestel vähem tülikas ja vähem kulukas kolida oma laen teise panka ning pankadel oleks suurem huvi teha inimestele paremaid pakkumisi.”

Seega ei peaks konkurents pankade vahel toimuma ainult uute klientide nimel, vaid ka olemasolevate klientide hoidmiseks.

“Näeme Soome näitel, et nii saab panna üsnagi väikse laenuturu palju paremini tööle,” lisas Müller.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul toetab inspektsioon algatusi, mis lihtsustavad kodulaenude refinantseerimist.

“Eraldi tooksime välja kinnisvara hindamist puudutava. Kinnisvara hindamise teenus on kodulaenu refinantseerimisel arvestatav kulu ja pangad peaksid kaaluma ka lahendusi, kus iga kord ei suunata kliente kinnisvarabüroode juurde. Pangad saavad sellistes olukordades olla paindlikumad ja teha hindamist ka ise. See teeks kliendile kodulaenu refinantseerimise odavamaks,” sõnas Tammer.

Mitmed teised ettepanekud, kui neid kasutada, eeldavad Tammeri sõnul seaduste muutmist.

“Esmased mõttevahetused notaritasude kaotamise ja riigilõivust vabastamise üle kodulaenu refinantseerimisel on justiits- ja rahandusministeeriumi vahel juba toimunud. Ühtselt on mõistetud nii olemasolevat olukorda kui ka seda, et muudatused vajavad suuremat avalikku diskussiooni teemal, kas notari rolli kodulaenude refinantseerimisel vähendada või mitte,” lausus Tammer.

Lisaks koostööle justiits- ja rahandusministeeriumiga plaanivad Eesti Pank ja finantsinspektsioon arutada ettepanekuid üksikasjalikumalt pankade ja Eesti Pangaliiduga, et leida võimalikult hea kompromiss majanduse rahastamise kulude ja finantsstabiilsuse vahel.

Eesti pankade kasumlikkus on kõrgem kui teistes riikides

Eesti Pank nendib analüüsis, et konkurents pankade vahel pole viimastel aastatel halvenenud, kuid siinse panganduse kasumlikkus ja laenuhind on olnud üldjuhul kõrgem kui paljudes teistes arenenud riikides ja see viitab nõrgemale konkurentsile Eestis.

Loe rohkem:  Otse kell 11: Swedbanki värske majandusprognoos | Majandus

Panganduse konkurentsi analüüsis hindas Eesti Pank igakülgselt tegureid, mis mõjutavad konkurentsiolukorda. Osa teguritest on sellised, mida muuta pole võimalik, nagu näiteks Eesti turu väiksus. Kuigi pangandussektori kasumid on võrreldes teiste Eesti majandussektoritega suured, on potentsiaalne kliendibaas siiski suhteliselt väike, et välismaistel suurpankadel oleks huvi siseneda Eesti turule. Seetõttu peab keskpank väga tõenäoliseks, et ka tulevikus domineerivad Eesti turul ainult mõned suured pangad.

Vaatamata väikesele pankade arvule on laenude kättesaadavus olnud Eestis suhteliselt hea. Sellele viitavad analüüsi kohaselt nii pikaajalised küsitlusandmed kui ka euroala keskmisest märksa kiirem laenukasv. Majanduse kestliku arengu vaatest on rahastamise kättesaadavus olulisem kui laenu võimalikult madal hind.

Samas leitakse analüüsis, et tõenäoliselt oleks mõnevõrra madalama kasumlikkuse juures laenupakkumine jätkusuutlik ja madalam laenuhind toetaks mittefinantssektori konkurentsivõimet.

Eesti Pank peab Eesti majanduse kestlikule arengule oluliseks, et majanduse vereringeks olevad pangad oleksid elujõulised.

Inimestele ja ettevõtetele pakutava laenuhinna puhul on seetõttu tähtis, et laenumarginaalid oleksid jätkusuutlikud ning kasumlikkus piisav, et pangad suudaksid saada hakkama laenukahjudega, kaasata täiendavat kapitali ning pakkuda laene ka kehvematel aegadel.

Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti Pank julgustab kodulaenu võtmisel kaaluma võimalust seda teise panka üle viia, et tagada paremad tingimused ja teenused. Selline konkurents on kasulik tarbijatele, kes saavad valida parima pakkumise enda jaoks. Samuti võib see aidata kaasa Eesti majanduse arengule, kui pangad peavad pakkuma atraktiivsemaid tingimusi ja teenuseid, et kliente enda juures hoida. Üldiselt on oluline, et pangad jätkaksid innovaatiliste lahenduste ja teenuste pakkumist, et rahuldada klientide vajadusi ja soodustada majanduskasvu.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga